Aktualności arrow Profinews arrow Profinews178
21.04.2021.
 
Profinews178
Szanowni Państwo,

W tym roku PROFIBUS i PROFINET (PI) North America rozpoczęły nową inicjatywę: Industry Foursight. Jej celem jest informowanie użytkowników o nadchodzących trendach w branży oraz promowanie tych trendów. W ramach tej inicjatywy powstały dwa nowe filmy na kanale Youtube MinutePROFINET. Zapraszamy do ich obejrzenia.

Dlaczego TSN ma sens?

Standardowa sieć Ethernet dzisiaj nie jest deterministyczna z założenia. Time Sensitive Networking (TSN) to zestaw narzędzi składający się z około dwudziestu standardów IEEE, które tworzą znormalizowaną deterministyczną sieć Ethernet. W przypadku innych branż zainteresowanych deterministycznym Ethernetem, istnieje większy rynek sprzętu. Plan PI polega na tym, żeby ostatecznie ta technologia była bardziej dostępna poprzez wykorzystanie seryjnych chipów COTS (Commercial Off-The-Shelf). Spośród standardów IEEE w zestawie narzędzi TSN zidentyfikowaliśmy mniej więcej pół tuzina, które są szczególnie istotne dla automatyki przemysłowej.
OPC UA w sieciach PROFINET

Standard PROFINET jest optymalnie uzupełniany przez OPC UA. Oba standardy współpracują ze sobą, aby w ten sposób usprawnić komunikację w świecie automatyki i IT. W przypadku Industry 4.0 istnieje potrzeba publikowania danych w systemach IT, takich jak MES, lub aplikacjach typu Asset/Condition Management. Dzisiaj wymaga to włożenia wiele wysiłku w konfigurację systemu oraz dodatkowych ręcznych kroków pozwalających udostępnić te dane. Ponieważ nie ma określonej znormalizowanej semantyki danych, często dane nie są użyteczne w sensowny ekonomicznie sposób. Z tego powodu PI obsługuje OPC UA jako usługę uzupełniającą w sieciach PROFINET. OPC UA to obiektowa i zorientowana na usługi architektura, która zawiera nie tylko znormalizowaną strukturę do przesyłania danych, ale także odczytywalny maszynowo opis pakietów danych. Mocną stroną OPC UA jest możliwość integracji pionowej oraz komunikacja M2M.Więcej informacji na temat TSN, OPC UA i innych nowych trendów w automatyce przemysłowej znajdziemy na stronie internetowej Industry Foursight. https://us.profinet.com/industryfoursight/

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews178.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »