Aktualności arrow Aktualności
18.05.2021.
 
Menu
Organizacja
Firmy członkowskie
Materiały do pobrania
ONZ (FAQ)
Galerie fotografii
Logowanie
Statystyki
Kanał RSS
Aktualności
Profinews175
24.04.2019.
Szanowni Państwo,

Organizacja PI zakończyła roczne podliczanie liczby zainstalowanych urządzeń z interfejsami wspieranymi przez naszą organizację. Podobnie jak w poprzednich latach liczby potwierdzają pozytywny trend.

W przypadku PROFINET 5,1 mln urządzeń wprowadzonych na rynek w 2018 r. stanowi wzrost o 0,6 mln w porównaniu z rekordem z poprzedniego roku. Na koniec 2018 r. w automatyce przemysłowej pracowało w sumie 26 milionów urządzeń PROFINET. Oznacza to, że roczna liczba zainstalowanych urządzeń PROFIBUS - 2,4 miliona - nawet nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. Ogólna liczba przekroczyła kolejny próg osiągając prawie 61 milionów urządzeń. Łączna wartość za ostatnie dwa lata, czyli 7,5 milionów nowych urządzeń również oznacza największy wzrost w historii.Jeśli chodzi o standard PROFIBUS w automatyzacji procesów, to tutaj trend również pozostaje stabilny, chociaż roczna wartość nowych urządzeń osiągnięta w 2018 r. - 0,8 mln - była nieco niższa niż w poprzednim roku. W systemach procesowych jest obecnie wykorzystywanych łącznie 12,3 mln urządzeń PROFIBUS (tj. 20% z ogólnej liczby 61 mln).


2,2 mln węzłów PROFIsafe wprowadzonych na rynek w 2018 r. odpowiada wzrostowi o prawie 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. Tym samym PROFIsafe odnotował najwyższy roczny przyrost zainstalowanych urządzeń w historii. W sumie PROFIsafe przekroczył granicę 10 milionów urządzeń ze znacznym naddatkiem, posiadając poziom 11 milionów węzłów.


Podobnie jak w poprzednich latach, IO-Link również osiągnął rekord w dwóch aspektach w 2018 r. Z jednej strony na rynek wprowadzono 3,3 mln węzłów IO-Link, co stanowi wzrost o ponad 40% w porównaniu z poprzednim rokiem, z drugiej strony całkowita liczba węzłów - 11,4 IO-Link oznacza, że granica 10 milionów została tu również przekroczona ze sporym naddatkiem.


Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews175.
 
Profinews174
31.03.2019.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z mottem „PROFINET - The Backbone of Industrie 4.0”, PI uczestniczy w tegorocznych targach Hannover Messe od 1 do 5 kwietnia 2019 r prezentując swoje wspólne stoisko. Głównym tematem PI przedstawianym przez organizację PI jest sposób wdrożenia komunikacji przemysłowej w Przemysł 4.0.

Odwiedzający stanowisko PI będą mieli okazję przekonać się o interakcji PROFINET, TSN i OPC UA z udziałem urządzeń różnych producentów. Przygotowana instalacja przewiduje kilka różnych przypadków użycia. Podobną współpracę systemów będzie można zaobserwować na demonstracji „Industrie 4.0 Demonstrator”. Wzrost elastyczności w aplikacjach opartych na modułowość i zastępowalność, wzrost wydajności dzięki analizie plików w chmurze oraz skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek przy wykorzystaniu wirtualnego uruchamiania - to tematy, które zostały przedstawione jako scenariusze demonstracji. Ponadto zaprezentowane zostanie demo na żywo z produktami kilku producentów dysków. Temat Przemysłu 4.0 uzupełnia demo mechanizmów bezpieczeństwa w sieciach PROFINET.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo funkcjonalne, PROFIsafe zostanie zaprezentowane za pomocą niedawno zaktualizowanej wersji demonstracji na żywo. Ponadto zostanie przedstawiony tryb pracy nowego standardu Safety dla OPC UA opartego na PROFIsafe dla komunikacji kontroler-kontroler.

Starsze, sprawdzone technologie PI zostaną zaprezentowane na ściance "Factory Automation Wall", ściance IO-Link oraz "Process Automation Live Demo" pokazujących różnorodność urządzeń. Społeczność IO-Link zaprezentuje również tematy IO-Link Safety i IO-Link Wireless. Ponadto technologie FDI i Ethernet to the Field (APL - Advanced Physical Layer) opracowane we współpracy z innymi organizacjami będą reprezentowane na wspólnym stanowisku PI.

PI i współwystawcy z całego świata z niecierpliwością oczekują Państwa wizyty w tej samej co zwykle lokalizacji w hali 9 na stoisku D68.

Więcej informacji na temat wspólnego stoiska PI, wystawców i zakupu biletów dla zwiedzających można znaleźć na stronie: www.profibus.com/hmi

Stoisko PI na Hannover Messe 2018:Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews174.
 
Automaticon 2019
24.03.2019.
Szanowni Państwo,

W dniach 26-29 marca w Warszawie odbywają się targi automatyki przemysłowej Automaticon. Jest to największa tego impreza w Polsce. Wśród wystawców pojawią się zarówno polscy, jak i zagraniczni producenci sprzętu, a także integratorzy sieci przemysłowych. Targom będą towarzyszyły panele dyskusyjne, seminaria oraz szkolenia dotyczące najciekawszych tematów z dziedziny automatyki. Targi odbędą się w Warszawie w budynku Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14

Strona internetowa targów to: www.automaticon.pl


 
Profinews173
26.02.2019.
Szanowni Państwo,

Nowoczesny, stały rozwój standaryzowanych technologii gwarantuje przedsiębiorstwom korzystającym z tych technologii długoterminowy sukces ekonomiczny. PI konsekwentnie realizuje tę zasadę od samego początku. To przekłada się na prawie 30 lat sukcesu na rynku. Nie jest to zresztą jedyny powód, dla którego członkowie PI w coraz większym stopniu polegają na PROFINET. Aby umożliwić dalszy rozwój tej technologii, specjalnie powołane grupy robocze PI włączyły ostatnio do specyfikacji PROFINET zestaw podstawowych funkcji TSN oraz określiły semantykę opisu urządzenia.

W celu zagwarantowania maksymalnego globalnego sukcesu technologii PI, drugim krokiem jest wprowadzenie i egzekwowanie określonych mechanizmów w powiązanych zestandaryzowanych technologiach. Z tego powodu wielu ekspertów PI jest aktywnych w krajowych i międzynarodowych organizacjach standaryzujących, obejmując tam strategicznie i ważne stanowiska managerskie.

Oprócz rozwoju PROFINET ukierunkowanego w tej chwili na Industry 4.0, innowacje te dotyczą głównie bezwarunkowego wsparcia:

- współistnienia OPC UA w sieciach PROFINET
- otwartej semantyki i modeli informacyjnych
- bezpieczeństwa

Podstawą PROFINET pozostaje niezmodyfikowany standard Ethernet IEEE. Zwłaszcza w tym zakresie w IEC powstaje kilka istotnych projektów. Z jednej strony, w oparciu o standard TSN IEEE z charakterystyką czasu rzeczywistego, opracowywany jest profil TSN we wspólnej grupie roboczej IEEE/IEC, która pracuje nad zoptymalizowaniem tego rozwiązania pod zastosowania w aplikacjach automatyki przemysłowej (IEC/IEEE 60802 (TSN)). Dodatkowo stale rozbudowywane są normy IEC 61158, IEC 61784-1 oraz IEC 61184-2, na których oparty jest PROFINET. Celem jest wprowadzenie nowych funkcjonalności PROFINET. Z drugiej strony, w dziedzinie semantyki stale aktualizowane są także normy IEC 61804 (EDDL) i IEC 62769 (FDI), mocno osadzone w automatyzacji procesów w celu standaryzacji opisów urządzeń PROFINET. Ponadto zostanie rozszerzony standard IEC 61987 (CDD), gdzie zostaną ustanowione nowe odpowiednie semantyczne identyfikatory, będące jednym z podstawowych założeń Industry 4.0. Bardzo ważne jest to, aby technologie PI zostały całkowicie odwzorowane w tych standardach.

Fragment pochodzi z artykułu Petera Wenzela, dyrektora wykonawczego PI Germany.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews173.
 
Profinews172
23.01.2019.
Szanowni Państwo,

Witamy w roku 2019. W związku z rozwojem sieci zarówno wśród znajomych, jak i na polu urządzeń automatyki, najnowszy numer Profinews koncentruje się na rozwoju urządzeń PROFINET. Ze względu na bogatą społeczność dostawców rozwiązań i zasobów dostępnych dla programistów dodanie interfejsu PROFINET do urządzeń automatyki nigdy nie było prostsze. Dostępne rozwiązania są także zaplanowane z myślą o przyszłości i przygotowane na zaplanowane ulepszenia PROFINET.

Na rynku dostępne są rozmaite zestawy startowe i płytki ewaluacyjne przygotowane pod różne metody wdrożenia. Te zestawy umożliwiają szybkie rozpoczęcie działań programistycznych i często zawierają pełne środowiska programistyczne. Szczególnie przydatne mogą być przykładowe programy, schematy blokowe oraz całe płytki drukowane. Pakiety deweloperskie zawierają również certyfikowany stos PROFINET odpowiedniego dostawcy wraz ze szczegółową dokumentacją.

Dla urządzeń PROFINET zdefiniowane są trzy klasy zgodności, zbudowane jedna na drugiej w ten sposób aby spełnić różne wymagania systemów automatyki. Przed wyborem opcji implementacji interfejsu urządzenia PROFINET producent urządzenia musi rozważyć wymaganą klasę zgodności, ponieważ rodzaj implementacji wpływa na klasę zgodności, którą można osiągnąć.

Gdy producent urządzeń ustali jakie funkcjonalności PROFINET potrzebne będą do zaimplementowania w produkcie, następne pytanie jakie musi sobie zadać, to w jaki sposób wdrożyć te funkcjonalności. Istnieją trzy podstawowe opcje:

    - Chip (ASIC/FPGA)
    - Moduł
    - Stos programowy

Każda metoda implementacji ma swoje wady i zalety, w zależności od dostępnego potencjału programistycznego, wiedzy specjalistycznej w firmie, oczekiwanych kosztów wyprodukowania interfejsu przy założonym wolumenie produktów oraz oczekiwanego czasu wprowadzenia na rynek.

Fragment artykułu pochodzi z ostatniego numeru Profinews172.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews172.
 
Profinews171
16.12.2018.
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Profinews171. Głównym tematem numeru jest wykorzystanie serwera OPC UA, jego współpraca z standardami PROFINET, IO-Link, a także PROFIsafe.

W numerze znajdziemy także krótkie podsumowanie ostatnich targów SPS IPC Drives 2018, artykuł na temat PROFINET TSN, przegląd najnowszych produktów oraz garść informacji z Chin i Danii na temat rozwoju tamtejszych rynków automatyki przemysłowej.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews171.
 
Profinews170
26.11.2018.
Szanowni Państwo,

Częstym wyzwaniem, przed którym stają inżynierowie, jest migracja aplikacji z jednej sieci przemysłowej lub sieci typu industrial ethernet na sieć PROFINET. Każdy system automatyki przemysłowej jest w pewien sposób wyspecjalizowany i właśnie te "wyspecjalizowane" komponenty mogą być niekompatybilne z PROFINET. Aby przesyłać dane z systemów wyspecjalizowanych do sieci PROFINET, sieć musi zawierać element tłumaczący: bramkę lub proxy. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami elementów opiera się na niuansach, ale może mieć duży wpływ na funkcjonowanie systemu.

Bramki (gateways)
Bramki przesyłają dane I/O pomiędzy systemami, ale mogą nie obsługiwać funkcji specjalnych. Dla przykładu bramka PROFINET/IO-Link Master może mapować dane z urządzeń typu slave na sloty i podsloty urządzenia PROFINET, ale nie będzie w stanie dostarczyć danych diagnostycznych z podłączonych urządzeń slave. W dodatku mapowanie danych musi odbywać się osobno dla każdej z bramek w formacie specyficznym dla danego dostawcy sprzętu. Kolejną rzeczą jest utrata danych. Dla przykładu niektóre protokoły nie przekazują wszystkich danych alarmowych, tak ważnych w przypadku diagnostyki i rozwiązywania problemów.

Proxy
Serwery proxy pełnią tą samoą funkcję, co bramki: w naszym przypadku tłumaczą jeden protokół na PROFINET. Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma typami urządzeń jest to, że proxy używa standaryzowanego mapowania danych zdefiniowanego przez PROFIBUS & PROFIBUS International (PI). Dzięki wystandaryzowanemu mapowaniu proxy tworzy prawie niewidoczne pomiędzy PROFINET a drugim protokołem. Nie tylko mapuje dane I/O, ale także alarmy, dane diagnostyczne, czy topologię sieci. Każdy serwer proxy implementuje pełną mapę danych zdefiniowaną przez PI. Proxy PROFINET jest zdefiniowane dla następującyh protokołów:

- CC-Link
- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- HART
- INTERBUS
- DEVICENET
- Foundation Fieldbus
- CANopen
- Modbus
- IO-Link
- AS-i

Przykładowo proxy IO-Link i AS-i umożliwiają komunikację z urządzeniami inteligentnymi nie posiadającymi portu ethernet. Ponieważ mapowanie danych w proxy oparte jest o standard, dla większości protokołów istnieje przygotowane rozwiązanie, ale nie dla wszystkich. Dla tych protokołów inżynierowie muszą polegać na rozwiązaniach opartych o bramki.

Pełny artykuł z PROFINETuniversity.com przygotowany przez PROFI Interface Center jest dostępy tutaj.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews170.
 
Tolomatic w PI Polska
10.11.2018.
Szanowni Państwo,

W listopadzie dołączyła do PI Polska firma Tolomatic ze Stanów Zjednoczonych. Tomolatic ma zamiar rozszerzyć swoją działalność na rynki europejskie, w tym także rynek polski.

Tolomatic stara się być wiodącym dostawcą światowej klasy produktów w dziedzinie motion control. Skupia się na spełnianiu wymagań klientów i zapewnia im wyjątkowe wsparcie. Jest oddane budowaniu wykwalifikowanego i entuzjastycznie nastawionego zespołu, skupionego na ciągłym ulepszaniu i utrzymaniu rozwiązań zgodnie z hasłem "Excellence in Motion".

Zespół kierowniczy Tolomatic ma wieloletnie doświadczenie w branży, a każdy pracownik firmy jest dumny z tworzenia produktów najwyższej jakości, realizacji dostaw w terminie oraz zapewnienia klientowi wyjątkowej obsługi i wsparcia technicznego. Począwszy od front office po halę montażową filozofią Tolomatic było zawsze odkrywanie tego, czego potrzebuje klient i dostarczanie właściwego rozwiązania.

Więcej na temat Tolomatic można dowiedzieć się ze strony internetowej firmy: www.Tolomatic.com.
 
Profinews169
29.10.2018.
Szanowni Państwo,

W dniach 27-29 listopada 2018 roku w Norymberdze odbędą się targi SPS/IPC/Drives. Stanowisko PI (PROFIBUS & PROFINET International) będzie zlokalizowane w hali 5 pod numerem 210 i będzie stanowiło imponujący fundamentalny pomost pomiędzy automatyzacją a IT.

Targi SPS/IPC/Drives to idealna platforma dla PI do zaprezentowania nowej aplikacji demonstracyjnej “Industry 4.0 Demonstrator”, pokazującej PROFINET w środowisku Industry 4.0 oraz związku między automatyzacją i IT w wielu scenariuszach. Przypadki użycia obejmują zwiększanie elastyczności aplikacji opartej o budowę modułową, zwiększanie produktywności poprzez analizowanie danych w chmurze oraz skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek między innymi dzięki wirtualnym odbiorom technicznym. Demonitor przedstawi w przejrzysty sposób przepływ danych/informacji między różnymi poziomami, aż po IoT.

Interakcja pomiędzy zautomatyzowaną produkcją a zarządzaniem zamówieniami zostanie pokazana na przykładzie demostracyjnej aplikacji wykorzystującej napędy pochodzące od wielu producentów. Pozwoli to także na pokazanie zastosowania i zalet profilu PROFIdrive w swoich klasach aplikacji. Wdrożenie komunikacji przemysłowej dla Industry 4.0 będzie jednym z głównych tematów przedstawionych przez PI. Inna działająca aplikacja przedstawi cel i funkcje serwera OPC UA w kontekście PROFINET, w różnych przypadkach użycia. Za pomocą modeli demonstracyjnych będą prezentowane również TSN oraz kwestie bezpieczeństwa. Wykorzystane zostaną do tego celu urządzenia pochodzące od różnych producentów.

PROFIsafe będzie przedstawione za pomocą działającej aplikacji pokazującej interoperacyjność i niezależność od producenta. Demo będzie złożone z niezawodnych urządzeń peryferyjnych, kontrolerów, napędów, czujników oraz siłowników. Eksperci z PI zaprezentują także temat współpracy PROFIsafe z OPC UA.

Jeśli chodzi o IO-Link, nacisk zostanie położony na różnorodność urządzeń z uwzględnieniem całej gamy urządzeń typu master, slave oraz dostawców rozwiązań IO-Link. Omówiona zostanie także baza IODDfinder oraz tematy IO-Link Safety i IO-Link Wireless.

W imieniu PI oraz jej ponad 100 międzynarodowych współwystawców zapraszamy wszystkich chętnych do hali nr 5, na stoisko 210. Informację na temat stanowiska PI na targach SPS/IPC/Drives można znaleźć na stronie www.profibus.com/sps.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews169.
 
APA w PI Polska
10.10.2018.
Szanowi Państwo,

W październiku do organizacji PI Polska dołączyła firma APA Sp. z o.o..

APA to grupa kreatywnych profesjonalistów, którzy rozwijają i wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu inteligentnej automatyki w obszarze codziennego życia. W centrum działań działań zawsze znajduje się człowiek i jego potrzeby.

Więcej informacji o spółce można uzyskać na stronie internetowej apagroup.pl.
 
Profinews168
15.09.2018.
Szanowni Państwo,

Zasadniczo w sieciach automatyki istnieje wiele komponentów, które mogą zawieść. W zależności od wymagań użytkownika końcowego, PROFINET pozwala budować niezawodną sieć zgodnie z konkretnymi wymaganiami. W tym miesiącu organizacja PI International przedstawia nowy dokument dotyczący redundancji w PROFINET. Tematy obejmują redundancję urządzeń, kontrolera, medium i sieci, a także konfigurację S1, S2, R1 i R2. Poniżej zamieszczamy streszczenie i link do dokumentu.

Sieci automatyki zawsze projektowano w taki sposób, aby spełniały dwa kluczowe kryteria: niezawodności i dostępności. Niezawodność jest priorytetem. Dane wchodzące do sieci nie powinny zostać zmienione, powinny za to zawsze dotrzeć do odbiorcy. Dostępność jest bardziej złożonym problemem, ponieważ nie chodzi tylko o przesyłanie bitów w sieci. Mechanizmy redundantne zmieniają niezawodny system w system wysoce dostępny, poprzez dodanie komponentów i funkcjonalności zapewniających niezawodne działanie nawet przy wielu awariach. Biała księga obejmuje cztery wymienione wcześniej elementy redundantnej sieci PROFINET, a następnie wyjaśnia konfiguracje skalowalnego systemu PROFINET.

Pobierz Białą Księgę.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews168.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 43 - 63 z 281