22.03.2019.
 
Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej w PI Polska
Szanowni Państwo,

We wrześniu do organizacji PI Polska przystąpił Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej. Instytut kontynuuje tradycję naukową Instytutu Automatyki, którego założycielem w 1970 r. był prof. dr hab. inż. Antoni Woźniak. Katedrę Automatyki, Robotyki i Informatyki utworzono w 1992 r. łącząc Samodzielny Zakład Automatyki i Robotyki kierowany przez prof. dr hab. inż. Antoniego Woźniaka oraz Ośrodek Informatyki kierowany przez dr hab. inż. Zbigniewa Kierzkowskiego. Instytut Automatyki I inżynierii Informatycznej powstał w 2001 r. z połączenia Katedry Automatyki, Robotyki i Informatyki oraz zespołu Automatyki Napędu Elektrycznego z Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej. Inicjatorem przekształcenia Katedry w Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej był jej ostatni kierownik dr hab. inż. Andrzej Kasiński, powołany na pierwszego dyrektora Instytutu. Zakłady w Instytucie Automatyki i Inżynierii Informatycznej zostały powołane z chwilą utworzenia Instytutu w 2001 r. Pracownicy zatrudnieni w Instytucie byli inicjatorami i współtwórcami prowadzonych na Wydziale Elektrycznym kierunków studiów informatyka oraz automatyka i robotyka. Pracownicy IAiII prowadzą także zajęcia na kierunku elektrotechnika, fizyka techniczna i mechatronika. Od 2013 r. IAiII wraz z partnerami przemysłowymi prowadzi studia dualne na kierunku automatyka i robotyka, w ramach których część zajęć dydaktycznych oraz rozszerzony program praktyk realizowane są na terenie przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat Instytutu znajdziecie Państwo na stronach internetowych www.cie.put.poznan.pl i www.zsep.cie.put.poznan.pl.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »