Aktualności arrow Profinews
20.09.2020.
 
Profinews
Profinews191
Szanowni Państwo,

We wrześniu PI North America organizuje webinarium pod tytułem: 7 kroków do opracowania urządzenia PROFINET.
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium. Poniżej podajemy kilka bliższych informacji na temat szkolenia.

PROFINET to otwarty, opracowany wspólnie przez wiele firm przemysłowy standard Ethernet do dyskretnego sterowania ruchem i automatyzacji procesów. Istnieje wiele sposobów implementacji interfejsu PROFINET w urządzeniach automatyki, ale mnogość rozwiązań może wydawać się zniechęcająca. Punkt wyjścia zależy od rodzaju produktu, istniejącego projektu, oczekiwanej wielkości produkcji i wymaganego czasu wprowadzenia produktu na rynek.

Przygotowane seminarium internetowe zawiera przegląd 7 kroków prowadzących do zaimplementowania interfejsu PROFINET w produkcie.

Data: czwartek, 10 września
Godzina: 10:00 czasu MST
Koszt: bezpłatnie
Program:

- Wymagania czasu rzeczywistego
- Klasy zgodności PROFINET
- Opcje realizacji
- Ścieżki rozwoju
- Partnerzy rozwojowi
- Plik GSD
- Certyfikacja produktu
- Wprowadzenie na rynek
- Pytania i odpowiedzi na żywo

Gospodarz: Organizacja PROFIBUS i PROFINET Ameryki Północnej oraz PROFI Interface Center
Rejestracja online: https://register.gotowebinar.com/register/4086235317217424399

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews191.
 
Profinews190
Szanowni Państwo,

W najnowszym numerze Profinews znajdziemy między innymi informację na temat nadchodzącego webinarium organizowanego przez oddział PI Ameryki Północnej. Szkolenie nosi tytuł: Cyfrowa transformacja z PROFINET.

Tematy, które będą poruszane na webinarium:

- Sieć zależna od czasu (TSN - Time Sensitive Networking)
- Komunikacja pomiędzy kontrolerami (C2C)
- Bezpieczeństwo C2C
- Integracja pionowa
- Przetwarzanie brzegowe
- Ethernet-APL (Advanced Physical Layer)
- 5G

Gospodarz: PI North America
Data: czwartek, 6 sierpnia
Godzina: 11: 00 - 12:00 MST
Koszt: bezpłatnie
Rejestracja Online

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews190.
 
Profinews189
Szanowni Państwo,

Organizacja PROFIBUS & PROFINET International (PI) opublikowała pierwszą specyfikację towarzyszącą OPC UA dla PROFINET. Niniejsza specyfikacja opisuje znormalizowany model obiektowy OPC UA dla urządzeń PROFINET, który umożliwia między innymi urządzeniom PROFINET produkowanym przez różnych producentów przesyłanie danych z urządzeń do systemów zarządzania zasobami w znormalizowany sposób. Standaryzacja znacznie ułatwia zbieranie tego typu informacji za pomocą narzędzi różnych producentów, ale to w zasadzie jeden z przykładów strategii integracji pionowej PI.

Wiele przypadków użycia Przemysłu 4.0 opiera się na przenoszeniu danych z hali produkcyjnej do systemów informatycznych lub chmury , aby można je było tam poddać analizie. W najprostszym przypadku są to informacje o urządzeniu, takie jak numer seryjny czy wersja oprogramowania urządzenia. Mogą to jednak być także dane diagnostyczne sieci lub urządzenia. Na podstawie takich danych można utworzyć harmonogramy konserwacji i diagnostyki lub wyciągnąć wnioski na temat dostępności urządzenia. Celem PI jest zdefiniowanie otwartego standardu dla urządzeń PROFINET, który określałby szeroki zakres informacji w znormalizowanych modelach obiektowych, w taki sposób, aby mogły być w łatwy sposób zintegrowane przez producentów urządzeń, wykorzystywane przez operatorów instalacji, czy integratorów systemów. Wreszcie powodowałby także zmniejszenie wysiłów i wydatków związanych z gromadzeniem danych.

Jeśli chodzi o implementację, nie ma znaczenia, czy serwer OPC UA znajduje się bezpośrednio w urządzeniu, czy też dane są agregowane z kilku urządzeń PROFINET na wyższym poziomie poprzez bramkę czy kontroler. W każdym przypadku użytkownik ma dokładny obraz informacji. W tym przypadku PROFINET korzysta z istotnej funkcji dodatkowych kanałów TCP/IP działających równolegle do przekazywania danych w czasie rzeczywistym.

Ta wstępna specyfikacja stanowi podstawę dla kolejnych, bardziej dalekosiężnych modeli informacyjnych. Kolejnym celem przyjętym przez grupę roboczą będzie modelowanie danych zarządzania energią w OPC UA w oparciu o PROFIenergy. Dodatkowe wymagania dotyczące tego zakresu są już uzgodnione. Grupy robocze ściśle współpracują również nad nadrzędnymi specyfikacjami OPC, takimi jak integracja urządzeń i podstawowy model informacji o sieci.

Specyfikację towarzyszącą można pobrać ze stron internetowych PI i OPC Foundation. Bardziej szczegółowe informacje na temat integracji pionowej z PROFINET i OPC UA można znaleźć na nowo zaprojektowanych stronach PI w Industry 4.0 pod adresem: http://www.profibus.com/I40.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews189.
 
Profinews188
Szanowni Państwo,

Organizacja PROFIBUS i PROFINET International (PI) stworzyła kilkanaście profili aplikacji PROFINET. Profile aplikacji to dodatkowa warstwa powyżej protokołu PROFINET. Produkt PROFINET, który obsługuje jeden lub wiele profili aplikacji, oferuje dodatkowe funkcje poza standardowymi możliwościami PROFINET.

PI Intenational wydała właśnie białą księgę przybliżającą zagadnienie profili aplikacji. Biała księga zawiera ogólny przegląd profili aplikacji, a także wyjaśnia szczegóły i mechanizmy najczęściej wdrażanych profili aplikacji: PROFIsafe dla bezpieczeństwa funkcjonalnego, PROFIenergy dla zarządzania energią i PROFIdrive dla interoperacyjnych urządzeń napędowych.

Spis treści:
Wprowadzenie
Profile aplikacji
PROFIsafe

   - Funkcjonalne standardy bezpieczeństwa
   - Komponenty sieciowe i implementacja
   - Mechanizmy
   - Orzecznictwo
PROFIenergy
   - Komponenty sieciowe i implementacja
   - Mechanizmy
PROFIdrive
  - Klasy aplikacji
Podsumowanie

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews188.
 
Profinews187
Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja związana z COVID-19 wyraźnie pokazuje zalety digitalizacji. Można je znaleźć zwłaszcza w dziedzinie komunikacji. Dlatego chcielibyśmy umożliwić Wam skorzystanie z zalet technologii Przemysłu 4.0 w dziedzinie komunikacji przemysłowej w tej szczególnej sytuacji. Priorytetem w celu uzyskania skutecznego i zorientowanego na przyszłość pozyskiwania informacji jest prawidłowe użycie odpowiednich technologii.

Seminarium internetowe zawiera informacje o aktualnym statusie i mapie drogowej technologii PI Przemysłu 4.0 oraz oferuje możliwość planowania wdrażania technologii PI we własnej mapie drogowej produktu czy systemu. Podczas webinarium wspierać będą nas eksperci z dziedziny Przemysłu 4.0, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.

Seminarium odbędzie się w języku niemieckim.

Terminy:
27 maja 2020 r. 10:00 - ok. 11:30 | OPC UA i bezpieczeństwo
28 maja 2020 r. 10:00 - ok. 11:30 | TSN przez PROFINET

Agenda na 27 maja 2020:
- Idealne połączenie: PROFINET i OPC UA
- Mapowanie OPC UA PROFINET
- Bezpieczeństwo OPC UA
- Bezpieczeństwo

Agenda na 28 maja 2020:
- Działalność PNO
- Strategia I4.0 PNO
- Duży obraz strategii Industrie 4.0 firmy PNO
- TSN - technologia i architektura
- Integracja: PROFINET przez TSN
- Interfejs usługi zdalnej (RSI)


Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews187.
 
Profinews186
Szanowni Państwo,

PROFIBUS i PROFINET International (PI) obchodziły w 2019 r. swoje 30. urodziny licząc w sumie już 1700 członków - firm z całego świata, współpracujących nad stworzeniem najlepszej technologii automatyzacji dla sieci przemysłowych. Liczba węzłów PROFINET i PROFIBUS na całym świecie przekroczyła 87 milionów w 2018 roku, przy czym PROFINET kontynuuje przyśpieszony wzrost osiągając łącznie 26 milionów urządzeń i dodając w ostatnim roku 5,1 miliona urządzeń.


Z drugiej strony OPC UA stał się de facto globalnym standardem w zakresie niezawodnej i bezpiecznej wymiany informacji między systemami automatyki. Zgodnie z raportem ARC Advisory Group opublikowanym w 2018 roku, na świecie mamy 47 milionów urządzeń automatyki korzystających z technologii OPC. Oczekuje się także, że wykorzystanie OPC będzie rosło o około 45% rocznie przez najbliższe 5 lat.

Pomimo iż PROFINET i OPC UA nakładają się na siebie czasami w branży automatyki i procesów, bardzo dobrze uzupełniają się na tym polu, zapewniając najlepszą możliwą integrację pionową i poziomą.

W typowej topologii, jak pokazano poniżej, na poziomie urządzeń polowych i w górę, do poziomu kontrolera PROFINET powinien być używany do cyklicznej wymiany danych wejścia/wyjścia.


OPC UA może być zintegrowany np. w kontrolerze lub PLC. W takim scenariuszu dane I/O pobrane z wielu urządzeń są agregowane i analizowane, aby z surowych danych wydobyć cenne informacje. Umożliwia to pionową integrację urządzeń polowych z aplikacją wysokiego poziomu. Ponadto, jeśli w sieci włączonych jest wiele kontrolerów OPC UA, można osiągnąć poziomą komunikację między kontrolerami.

Jeśli istniejący sterownik PLC nie obsługuje OPC UA, wówczas alternatywnym rozwiązanie może być użycie zewnętrznych bramek. W ten sposób dane mogą być pobierane i przekształcane w cenne informacje bez zakłócania istniejącego procesu. Jest to jedna z zasad stojących za otwartą architekturą NAMUR (NOA).

OPC UA można zintegrować z urządzeniami PROFINET w celu współdzielenia z systemami wyższego poziomu informacji wydobytych z danych I/O oraz diagnostyki urządzeń. Może to być przydatne w scenariuszach, w których urządzenie PROFINET nie jest skonfigurowane do współdzielenia istotnych informacji o zasobach i diagnostyce ze swoim sterownikiem I/O lub częstotliwość danych zbieranych przez to urządzenie jest znacznie wyższa niż częstotliwość cyklu skanowania sterownika. W takim scenariuszu urządzenie PROFINET może mieć lokalny model informacyjny PROFINET/OPC UA. Ponieważ zarówno PROFINET, jak i OPC UA współużytkują wspólną sieć Ethernet, mogą dzielić tą samą infrastrukturę. Istnieje możliwość, że OPC UA będzie zużywało większość przepustowości sieci. Z tego powodu należy zadbać o to, aby nie wpłynęło to na wydajność pakietów PROFINET. Można temu zaradzić, włączając sieć TSN.

Wnioski:
- PROFINET i OPC UA razem sprawiają, że integracja pozioma i pionowa jest wydajna, przekształcając surowe dane z urządzeń polowych w cenne informacje, zgodnie z oczekiwaniami systemów decyzyjnych wyższego poziomu.
- OPC UA można zintegrować z urządzeniem PROFINET, sterownikiem PROFINET (np. DCS, PLC) lub bramą brzegową.
- PROFINET i OPC UA w bramach brzegowych umożliwiają przypadki użycia takie jak NAMUR Open Architecture (NOA), która koncentruje się na monitorowaniu i optymalizacji informacji o procesie bez naruszania istniejącego systemu, zamiast tego dodając dodatkowy bezpieczny kanał OPC UA.

Autorzy: Sivansethu G, Smitha Rao - Utthunga Technologies
Źródło: https://profinews.com/2020/03/profinet-opc-ua-data-to-valuable-insight/

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews186.
 
Profinews185
Szanowni Państwo,

PROFINET rozwija się szybko. Na rynku właśnie pojawiła się nowa książka "PROFINET w praktyce. Instalacja, Utrzymanie, Projektowanie i Inżynieria Systemu.", któa zgodnie z tytułem opisuje praktyczne przykłady aplikacji oraz prac inżynierskich związanych z system PROFINET.Książka bazuje na podobnej publikacji, która odniosła sukces - "PROFIBUS w praktyce" i jest odpowiedzią na potrzebę zebrania wytycznych dotyczących optymalnego projektowania sieci PROFINET oraz dobrych praktyk inżynierskich przydatnych w procesie instalacji, utrzymania, a także podczas rozwiązywania problemów. Jej celem jest wprowadzenie zestandaryzowanych praktyk inżynierskich w sieciach PROFINET poprzez dzielenie się wiedzą na temat podstaw technologii, komponentów, narzędzi inżynierskich, a także analizę przykładów aplikacji PROFINET.

Treść książki obejmuje teorię standardu PROFINET, praktyki inżynierskie oraz dużą liczbę szczegółowych przykładów, jak np. zmiana nazwy urządzenia, parametry czasowe, procedury wymiany urządzeń. Książka zawiera sporo zdjęć, danych liczbowych i odniesień pozwalających lepiej zrozumieć techniki wykorzystywane przy sieciach PROFINET.

"PROFINET w praktyce" odpowiada na potrzebę wszechstronnej lektury przygotowującej do uznanych na całym świecie certyfikowanych kursów instalatora i inżyniera PROFINET, a także kursu magisterskiego "Industrial Communication Systems", który dr Xiu Ji (autor publikacji) wykłada na Manchester Metropolitan University od wielu lat.

Książka jest dostępna na platformie Amazona w UK, Europie, USA, Kanadzie i Japonii.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews185.
 
Profinews184
Szanowni Państwo,

Najnowsze badania IHS Markit | Technology, będąca obecnie częścią Informa Tech, analizująca komunikację przemysłową pokazuje, że PROFINET, przemysłowy system komunikacji Ethernet PROFIBUS & PROFINET International (PI) jest powszechnie stosowany w przemyśle. Pod względem nowo podłączonych węzłów PROFINET miał udział w rynku wynoszący prawie 30% w 2018 r., co czyni go wiodącym na świecie rozwiązaniem komunikacyjnym opartym na sieci Ethernet dla automatyki przemysłowej.


I 30 lat po założeniu PI sukces ten nie jest przypadkowy. Od samego początku wybitni producenci współpracowali nad wspólną magistralą polową PROFIBUS, a następnie nad PROFINET, która wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom szerokiej gamy branż dzięki spójnemu i przyszłościowemu podejściu. Jednocześnie pracowali nad rozwojem i wprowadzeniem na rynek IO-Link, systemu komunikacji czujników i urządzeń wykonawczych. Dziś w samej radzie doradczej - najwyższym technicznym organie decyzyjnym - są członkowie reprezentujący 15 światowych producentów i innowacyjne uniwersytety. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. W 2019 r. w różnych grupach roboczych ponad 600 pracowników firm będących członkami PI przyczyniło się do rozwoju nowych lub istniejących technologii w oparciu o wymagania środowiska Industry 4.0, a także do utrzymania dotychczasowych technologii poprzez podnoszenie ich jakości oraz wsparcia operacyjnego dla użytkowników. W sumie w 2019 roku odbyło się ponad 250 spotkań grup roboczych. Biorąc pod uwagę dni robocze, to średnio jedno spotkanie dziennie, ukierunkowane na technologię i marketing PROFINET, PROFIBUS lub IO-Link.

Podobnie jak do tej pory, w centrum naszej pracy pozostaje transfer danych. Dzisiaj w PROFINET dotyczy to w szczególności sieci wrażliwych na czas (TSN) i Ethernet APL dla przemysłu przetwórczego. Dzięki IO-Link Wireless została ostatnio dodana w IO-Link możliwość komunikacji bezprzewodowej. Semantyczny opis danych nabiera coraz większego znaczenia w grupach roboczych. PI zapewnia zatem, że jego technologie pozostaną w czołówce rynku przemysłowego nawet w przyszłości.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie w najnowszym numerze Profinews184.
 
Profinews183
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Profinews. W gazecie znajdziemy artykuł na temat targów SPS w 2019 roku i czego możemy się spodziewać w przyszłorocznej edycji, będziemy mogli przeczytać także o rozwoju warstwy fizycznej w ethernecie przemysłowym, planowanym rozwoju funkcjonalności TSN w PROFINET, czy integracji rozwiązań bezpiecznych z serwerem OPC. Znajdziemy także opis maszyny do odwiertów tuneli sterowanej za pomocą bezprzewodowej sieci PROFINET, a także szeregu nowości produktowych, które pokazały się na rynku w grudniu tego roku.

Najnowszy numer Profinews183 znajdziemy tutaj.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 130