Aktualności arrow Profinews
08.08.2020.
 
Profinews
Profinews177
Szanowni Państwo,

Efektywna komunikacja jest ważna nie tylko po stronie technologii, potrzebna jest także pomiędzy organizacjami użytkowników. Dobrym przykładem była współpraca ekspertów z PROFIBUS & PROFINET International (PI) z OPC Foundation, która ostatnio przedstawiła na połączonej grupie roboczej rozwiązanie zagadnienia prezentacji danych PROFINET w modelu obiektowym OPC UA. Oznacza to, że połączone siły PROFINET i OPC UA są w stanie zaoferować klientom wartość dodaną. W przyszłości będą w stanie dostarczyć także nowe opcje, takie jak chociażby TSN.

Najważnieszą sprawą, jaką obejmuje specyfikacja OPC UA dla PROFINET jest zdefiniowanie sposobu zbierania i wyświetlania danych do zarządzania zasobami oraz danych diagnostycznych. To z kolei umożliwia konkretną implementację różnego rodzaju aplikacji w bardzo elastyczny sposób, jak mówi Karsten Schneider, prezes organizacji PI. Dane o zasobach oraz dane diagnostyczne mogą być gromadzone w kontrolerze systemu za pośrednictwem istniejących usług PROFINET, a następnie dostarczane na wyższy poziom systemu za pomocą OPC UA. Ta usługa może również oferować bramkę, która może z kolei być używana jako dodatkowa aplikacja w systemie. Główną zaletą jest to, że w sterowniku nie trzeba wprowadzać żadnych zmian. To sprawia, że takie rozwiązania są przygotowane, aby za ich pomocą wprowadzać dalsze innowacje do systemu. Możliwe jest także bezpośrednie zintegrowanie mapowania OPC w urządzeniu polowym PROFINET. W tym przypadku podstawowe cechy PROFINET po raz kolejny okazują się opłacalne - w szczególności otwartość PROFINET na równoległą komunikację TCP/IP i kompleksową strukturę danych. Możliwości te stanowią również podstawę do dalszych zastosowań, takich jak implementacja indywidualnego modelowania OPC UA (np. do gromadzenia danych energetycznych) lub standardowych modeli (np. Namur Open Architecture [NOA]).

To tylko fragment artykułu, który ukazał się w Profinews177. Całość można przeczytać tutaj.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews177.
 
Profinews176
Szanowni Państwo,

Utrzymanie predykcyjne jest z pewnością jednym z najczęściej poruszanych tematów w Przemyśle 4.0. I łatwo zrozumieć dlaczego. Za każdym razem, gdy urządzenie przestaje działać, produkcja się opóźnia, a to z kolei kosztuje. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy przestój przychodzi niespodziewanie, a operator sprzętu musi podjąć jakieś działanie, ale nie jest w stanie.

Szybkie rozpoznanie błędów często nie wymaga zbyt wielu informacji. Na przykład zwiększone wibracje w układzie napędowym mogą być oznaką zużytego łożyska. W przypadku przenośnika taśmowego wzrost prądu rozruchowego może być wynikiem zwiększonego tarcia i może sygnalizować awarię urządzenia. Te przykłady pokazują również, dlaczego doświadczeni operatorzy instalacji mogą przewidzieć nadchodzące problemy z niektórymi maszynami czy urządzeniami.

Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej znacznie łatwiej jest zamienić te doświadczenia w konkretne algorytmy, które zapewniają z kolei odpowiednie prognozy dotyczące stanu maszyny. Są one często oparte na stosunkowo niewielu danych - prędkości, wielkości wibracji, temperaturze itp. Jak jednak uzyskać te dane w pierwszej kolejności?

Jeśli dane są również potrzebne kontrolerowi systemu, można po prostu uzyskać do nich dostęp ze sterownika PLC. To jednak rzadko się zdarza. Proces zbierania danych często wymaga dodatkowych czujników, które najpierw muszą być zainstalowane w systemie. I tu właśnie do gry wchodzi najistotniejsza z funkcjonalności PROFINET. W sieci PROFINET dodatkowe urządzenia Ethernet mogą być instalowane niemal wszędzie. Otwarta technologia PROFINET umożliwia na przykład dodawanie czujników z interfejsem OPC UA, które wysyłają dane bezpośrednio do odpowiednich usług w chmurze lub bramek. IO-Link również korzysta z tej funkcjonalności, na przykład wtedy, gdy IO-Link Master wysyła dane czujnika zarówno przez PROFINET do urządzeń sterujących, jak i przez OPC UA do systemów IT. To kolejny przykład na to, jak wnikliwie była zaplanowana architektura PROFINET - dzięki czemu doskonale nadaje się do obsługi Industry 4.0.

Tekst pochodzi z artykułu "Wiele przypadków użycia PROFINET i OPC UA" Karstena Schneidera, prezesa PI.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews176.
 
Profinews175
Szanowni Państwo,

Organizacja PI zakończyła roczne podliczanie liczby zainstalowanych urządzeń z interfejsami wspieranymi przez naszą organizację. Podobnie jak w poprzednich latach liczby potwierdzają pozytywny trend.

W przypadku PROFINET 5,1 mln urządzeń wprowadzonych na rynek w 2018 r. stanowi wzrost o 0,6 mln w porównaniu z rekordem z poprzedniego roku. Na koniec 2018 r. w automatyce przemysłowej pracowało w sumie 26 milionów urządzeń PROFINET. Oznacza to, że roczna liczba zainstalowanych urządzeń PROFIBUS - 2,4 miliona - nawet nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. Ogólna liczba przekroczyła kolejny próg osiągając prawie 61 milionów urządzeń. Łączna wartość za ostatnie dwa lata, czyli 7,5 milionów nowych urządzeń również oznacza największy wzrost w historii.Jeśli chodzi o standard PROFIBUS w automatyzacji procesów, to tutaj trend również pozostaje stabilny, chociaż roczna wartość nowych urządzeń osiągnięta w 2018 r. - 0,8 mln - była nieco niższa niż w poprzednim roku. W systemach procesowych jest obecnie wykorzystywanych łącznie 12,3 mln urządzeń PROFIBUS (tj. 20% z ogólnej liczby 61 mln).


2,2 mln węzłów PROFIsafe wprowadzonych na rynek w 2018 r. odpowiada wzrostowi o prawie 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. Tym samym PROFIsafe odnotował najwyższy roczny przyrost zainstalowanych urządzeń w historii. W sumie PROFIsafe przekroczył granicę 10 milionów urządzeń ze znacznym naddatkiem, posiadając poziom 11 milionów węzłów.


Podobnie jak w poprzednich latach, IO-Link również osiągnął rekord w dwóch aspektach w 2018 r. Z jednej strony na rynek wprowadzono 3,3 mln węzłów IO-Link, co stanowi wzrost o ponad 40% w porównaniu z poprzednim rokiem, z drugiej strony całkowita liczba węzłów - 11,4 IO-Link oznacza, że granica 10 milionów została tu również przekroczona ze sporym naddatkiem.


Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews175.
 
Profinews174
Szanowni Państwo,

Zgodnie z mottem „PROFINET - The Backbone of Industrie 4.0”, PI uczestniczy w tegorocznych targach Hannover Messe od 1 do 5 kwietnia 2019 r prezentując swoje wspólne stoisko. Głównym tematem PI przedstawianym przez organizację PI jest sposób wdrożenia komunikacji przemysłowej w Przemysł 4.0.

Odwiedzający stanowisko PI będą mieli okazję przekonać się o interakcji PROFINET, TSN i OPC UA z udziałem urządzeń różnych producentów. Przygotowana instalacja przewiduje kilka różnych przypadków użycia. Podobną współpracę systemów będzie można zaobserwować na demonstracji „Industrie 4.0 Demonstrator”. Wzrost elastyczności w aplikacjach opartych na modułowość i zastępowalność, wzrost wydajności dzięki analizie plików w chmurze oraz skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek przy wykorzystaniu wirtualnego uruchamiania - to tematy, które zostały przedstawione jako scenariusze demonstracji. Ponadto zaprezentowane zostanie demo na żywo z produktami kilku producentów dysków. Temat Przemysłu 4.0 uzupełnia demo mechanizmów bezpieczeństwa w sieciach PROFINET.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo funkcjonalne, PROFIsafe zostanie zaprezentowane za pomocą niedawno zaktualizowanej wersji demonstracji na żywo. Ponadto zostanie przedstawiony tryb pracy nowego standardu Safety dla OPC UA opartego na PROFIsafe dla komunikacji kontroler-kontroler.

Starsze, sprawdzone technologie PI zostaną zaprezentowane na ściance "Factory Automation Wall", ściance IO-Link oraz "Process Automation Live Demo" pokazujących różnorodność urządzeń. Społeczność IO-Link zaprezentuje również tematy IO-Link Safety i IO-Link Wireless. Ponadto technologie FDI i Ethernet to the Field (APL - Advanced Physical Layer) opracowane we współpracy z innymi organizacjami będą reprezentowane na wspólnym stanowisku PI.

PI i współwystawcy z całego świata z niecierpliwością oczekują Państwa wizyty w tej samej co zwykle lokalizacji w hali 9 na stoisku D68.

Więcej informacji na temat wspólnego stoiska PI, wystawców i zakupu biletów dla zwiedzających można znaleźć na stronie: www.profibus.com/hmi

Stoisko PI na Hannover Messe 2018:Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews174.
 
Profinews173
Szanowni Państwo,

Nowoczesny, stały rozwój standaryzowanych technologii gwarantuje przedsiębiorstwom korzystającym z tych technologii długoterminowy sukces ekonomiczny. PI konsekwentnie realizuje tę zasadę od samego początku. To przekłada się na prawie 30 lat sukcesu na rynku. Nie jest to zresztą jedyny powód, dla którego członkowie PI w coraz większym stopniu polegają na PROFINET. Aby umożliwić dalszy rozwój tej technologii, specjalnie powołane grupy robocze PI włączyły ostatnio do specyfikacji PROFINET zestaw podstawowych funkcji TSN oraz określiły semantykę opisu urządzenia.

W celu zagwarantowania maksymalnego globalnego sukcesu technologii PI, drugim krokiem jest wprowadzenie i egzekwowanie określonych mechanizmów w powiązanych zestandaryzowanych technologiach. Z tego powodu wielu ekspertów PI jest aktywnych w krajowych i międzynarodowych organizacjach standaryzujących, obejmując tam strategicznie i ważne stanowiska managerskie.

Oprócz rozwoju PROFINET ukierunkowanego w tej chwili na Industry 4.0, innowacje te dotyczą głównie bezwarunkowego wsparcia:

- współistnienia OPC UA w sieciach PROFINET
- otwartej semantyki i modeli informacyjnych
- bezpieczeństwa

Podstawą PROFINET pozostaje niezmodyfikowany standard Ethernet IEEE. Zwłaszcza w tym zakresie w IEC powstaje kilka istotnych projektów. Z jednej strony, w oparciu o standard TSN IEEE z charakterystyką czasu rzeczywistego, opracowywany jest profil TSN we wspólnej grupie roboczej IEEE/IEC, która pracuje nad zoptymalizowaniem tego rozwiązania pod zastosowania w aplikacjach automatyki przemysłowej (IEC/IEEE 60802 (TSN)). Dodatkowo stale rozbudowywane są normy IEC 61158, IEC 61784-1 oraz IEC 61184-2, na których oparty jest PROFINET. Celem jest wprowadzenie nowych funkcjonalności PROFINET. Z drugiej strony, w dziedzinie semantyki stale aktualizowane są także normy IEC 61804 (EDDL) i IEC 62769 (FDI), mocno osadzone w automatyzacji procesów w celu standaryzacji opisów urządzeń PROFINET. Ponadto zostanie rozszerzony standard IEC 61987 (CDD), gdzie zostaną ustanowione nowe odpowiednie semantyczne identyfikatory, będące jednym z podstawowych założeń Industry 4.0. Bardzo ważne jest to, aby technologie PI zostały całkowicie odwzorowane w tych standardach.

Fragment pochodzi z artykułu Petera Wenzela, dyrektora wykonawczego PI Germany.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews173.
 
Profinews172
Szanowni Państwo,

Witamy w roku 2019. W związku z rozwojem sieci zarówno wśród znajomych, jak i na polu urządzeń automatyki, najnowszy numer Profinews koncentruje się na rozwoju urządzeń PROFINET. Ze względu na bogatą społeczność dostawców rozwiązań i zasobów dostępnych dla programistów dodanie interfejsu PROFINET do urządzeń automatyki nigdy nie było prostsze. Dostępne rozwiązania są także zaplanowane z myślą o przyszłości i przygotowane na zaplanowane ulepszenia PROFINET.

Na rynku dostępne są rozmaite zestawy startowe i płytki ewaluacyjne przygotowane pod różne metody wdrożenia. Te zestawy umożliwiają szybkie rozpoczęcie działań programistycznych i często zawierają pełne środowiska programistyczne. Szczególnie przydatne mogą być przykładowe programy, schematy blokowe oraz całe płytki drukowane. Pakiety deweloperskie zawierają również certyfikowany stos PROFINET odpowiedniego dostawcy wraz ze szczegółową dokumentacją.

Dla urządzeń PROFINET zdefiniowane są trzy klasy zgodności, zbudowane jedna na drugiej w ten sposób aby spełnić różne wymagania systemów automatyki. Przed wyborem opcji implementacji interfejsu urządzenia PROFINET producent urządzenia musi rozważyć wymaganą klasę zgodności, ponieważ rodzaj implementacji wpływa na klasę zgodności, którą można osiągnąć.

Gdy producent urządzeń ustali jakie funkcjonalności PROFINET potrzebne będą do zaimplementowania w produkcie, następne pytanie jakie musi sobie zadać, to w jaki sposób wdrożyć te funkcjonalności. Istnieją trzy podstawowe opcje:

    - Chip (ASIC/FPGA)
    - Moduł
    - Stos programowy

Każda metoda implementacji ma swoje wady i zalety, w zależności od dostępnego potencjału programistycznego, wiedzy specjalistycznej w firmie, oczekiwanych kosztów wyprodukowania interfejsu przy założonym wolumenie produktów oraz oczekiwanego czasu wprowadzenia na rynek.

Fragment artykułu pochodzi z ostatniego numeru Profinews172.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews172.
 
Profinews171
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Profinews171. Głównym tematem numeru jest wykorzystanie serwera OPC UA, jego współpraca z standardami PROFINET, IO-Link, a także PROFIsafe.

W numerze znajdziemy także krótkie podsumowanie ostatnich targów SPS IPC Drives 2018, artykuł na temat PROFINET TSN, przegląd najnowszych produktów oraz garść informacji z Chin i Danii na temat rozwoju tamtejszych rynków automatyki przemysłowej.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews171.
 
Profinews170
Szanowni Państwo,

Częstym wyzwaniem, przed którym stają inżynierowie, jest migracja aplikacji z jednej sieci przemysłowej lub sieci typu industrial ethernet na sieć PROFINET. Każdy system automatyki przemysłowej jest w pewien sposób wyspecjalizowany i właśnie te "wyspecjalizowane" komponenty mogą być niekompatybilne z PROFINET. Aby przesyłać dane z systemów wyspecjalizowanych do sieci PROFINET, sieć musi zawierać element tłumaczący: bramkę lub proxy. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami elementów opiera się na niuansach, ale może mieć duży wpływ na funkcjonowanie systemu.

Bramki (gateways)
Bramki przesyłają dane I/O pomiędzy systemami, ale mogą nie obsługiwać funkcji specjalnych. Dla przykładu bramka PROFINET/IO-Link Master może mapować dane z urządzeń typu slave na sloty i podsloty urządzenia PROFINET, ale nie będzie w stanie dostarczyć danych diagnostycznych z podłączonych urządzeń slave. W dodatku mapowanie danych musi odbywać się osobno dla każdej z bramek w formacie specyficznym dla danego dostawcy sprzętu. Kolejną rzeczą jest utrata danych. Dla przykładu niektóre protokoły nie przekazują wszystkich danych alarmowych, tak ważnych w przypadku diagnostyki i rozwiązywania problemów.

Proxy
Serwery proxy pełnią tą samoą funkcję, co bramki: w naszym przypadku tłumaczą jeden protokół na PROFINET. Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma typami urządzeń jest to, że proxy używa standaryzowanego mapowania danych zdefiniowanego przez PROFIBUS & PROFIBUS International (PI). Dzięki wystandaryzowanemu mapowaniu proxy tworzy prawie niewidoczne pomiędzy PROFINET a drugim protokołem. Nie tylko mapuje dane I/O, ale także alarmy, dane diagnostyczne, czy topologię sieci. Każdy serwer proxy implementuje pełną mapę danych zdefiniowaną przez PI. Proxy PROFINET jest zdefiniowane dla następującyh protokołów:

- CC-Link
- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- HART
- INTERBUS
- DEVICENET
- Foundation Fieldbus
- CANopen
- Modbus
- IO-Link
- AS-i

Przykładowo proxy IO-Link i AS-i umożliwiają komunikację z urządzeniami inteligentnymi nie posiadającymi portu ethernet. Ponieważ mapowanie danych w proxy oparte jest o standard, dla większości protokołów istnieje przygotowane rozwiązanie, ale nie dla wszystkich. Dla tych protokołów inżynierowie muszą polegać na rozwiązaniach opartych o bramki.

Pełny artykuł z PROFINETuniversity.com przygotowany przez PROFI Interface Center jest dostępy tutaj.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews170.
 
Profinews169
Szanowni Państwo,

W dniach 27-29 listopada 2018 roku w Norymberdze odbędą się targi SPS/IPC/Drives. Stanowisko PI (PROFIBUS & PROFINET International) będzie zlokalizowane w hali 5 pod numerem 210 i będzie stanowiło imponujący fundamentalny pomost pomiędzy automatyzacją a IT.

Targi SPS/IPC/Drives to idealna platforma dla PI do zaprezentowania nowej aplikacji demonstracyjnej “Industry 4.0 Demonstrator”, pokazującej PROFINET w środowisku Industry 4.0 oraz związku między automatyzacją i IT w wielu scenariuszach. Przypadki użycia obejmują zwiększanie elastyczności aplikacji opartej o budowę modułową, zwiększanie produktywności poprzez analizowanie danych w chmurze oraz skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek między innymi dzięki wirtualnym odbiorom technicznym. Demonitor przedstawi w przejrzysty sposób przepływ danych/informacji między różnymi poziomami, aż po IoT.

Interakcja pomiędzy zautomatyzowaną produkcją a zarządzaniem zamówieniami zostanie pokazana na przykładzie demostracyjnej aplikacji wykorzystującej napędy pochodzące od wielu producentów. Pozwoli to także na pokazanie zastosowania i zalet profilu PROFIdrive w swoich klasach aplikacji. Wdrożenie komunikacji przemysłowej dla Industry 4.0 będzie jednym z głównych tematów przedstawionych przez PI. Inna działająca aplikacja przedstawi cel i funkcje serwera OPC UA w kontekście PROFINET, w różnych przypadkach użycia. Za pomocą modeli demonstracyjnych będą prezentowane również TSN oraz kwestie bezpieczeństwa. Wykorzystane zostaną do tego celu urządzenia pochodzące od różnych producentów.

PROFIsafe będzie przedstawione za pomocą działającej aplikacji pokazującej interoperacyjność i niezależność od producenta. Demo będzie złożone z niezawodnych urządzeń peryferyjnych, kontrolerów, napędów, czujników oraz siłowników. Eksperci z PI zaprezentują także temat współpracy PROFIsafe z OPC UA.

Jeśli chodzi o IO-Link, nacisk zostanie położony na różnorodność urządzeń z uwzględnieniem całej gamy urządzeń typu master, slave oraz dostawców rozwiązań IO-Link. Omówiona zostanie także baza IODDfinder oraz tematy IO-Link Safety i IO-Link Wireless.

W imieniu PI oraz jej ponad 100 międzynarodowych współwystawców zapraszamy wszystkich chętnych do hali nr 5, na stoisko 210. Informację na temat stanowiska PI na targach SPS/IPC/Drives można znaleźć na stronie www.profibus.com/sps.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews169.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 14 - 26 z 129