Aktualności arrow Profinews arrow Profinews167
08.07.2020.
 
Profinews167
Konwencjonalne kontra łączone systemy bezpieczne.

Bezpieczne PLC są specjalnymi kontrolerami zbudowanymi i certyfikowanymi zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami bezpieczeństwa, takimi jak NFPA 79, IEC 62061, IEC 13849-1 lub IEC 61508. Wszystkie wymienione standardy określają poziomy redukcji ryzyka.

Zasady budowy konwencjonalnych systemów bezpiecznych.

Oryginalna koncepcja bezpiecznych sterowników wymagała, aby zwykłe PLC i moduły I/O nie mogły być mieszane z bezpiecznymi sterownikami i komponentami w tej samej sieci. Takie podejście spowodowało powielenie ilości przewodów ze względu na osobne okablowanie bezpiecznej i zwykłej sieci, a także wymuszało dodatkową koordynację dwóch osobnych systemów. Takie podejście jest czasami nazywane "konwencjonalnym bezpieczeństwem" i jest zilustrowane na poniższym rysunku.


Komponenty konwencjonalnego systemu bezpiecznego:
- PLC/DCS z programem sterującym
- Narzędzie/programator PLC/DCS
- Standardowe moduły I/O
- Zwykła magistrala komunikacyjna (non-safety)
- Specjalistyczny bezpieczny sterownik z bezpiecznym programem
- Specjalistyczne bezpieczne narzędzie inżynierskie/programator
- Bezpieczne elementy (I/O, przełączniki, siłowniki z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, kurtyny świetlne, skanery laserowe)
- Oddzielna bezpieczna magistrala

Zasady budowy łączonych systemów bezpiecznych

Utrzymanie oddzielnego okablowania magistrali dla standardowych oraz bezpiecznych PLC i I/O okazało się drogie. Używanie tylko bezpiecznych PLC i I/O do obsługi standardowych i bezpiecznych wejść/wyjść było również drogie (bezpieczne moduły I/O są sporo droższe od standardowych, więc jeśli bezpieczeństwo nie jest wymagane, po co przepłacać?). Stąd wzięła się idea dzielenia bezpiecznego PLC i magistrali pomiędzy standardowe i bezpieczne funkcje systemu.


Komponenty łączonego systemu bezpiecznego:
- Bezpieczny PLC/DCS z programem dla urządzeń bezpiecznych i standardowych
- Bezpieczne narzędzie/programator PLC/DCS
- Standardowe I/O
- Komponenty z wbudowanymi funkcjami bezpiecznymi (I/O, przełączniki, siłowniki, kurtyny świetlne, skanery laserowe)
- Wspólna magistrala komunikacyjna

Korzyści z łączonego systemu bezpiecznego:
Łączenie komponentów bezpiecznych i standardowych w jednym systemie pozwala na znaczące obniżenie kosztów okablowania. Użycie jednego bezpiecznego kontrolera zarówno dla zwykłych, jaki i bezpiecznych urządzeń pozwala na wykorzystanie tylko jednego narzędzia inżynierskiego do programowania wszystkich urządzeń. System łączony obniża koszty i nie jest przyczyną dezorientacji, tak jak może się to zdarzyć przez systemach, gdzie wykorzystuje się wiele narzędzi programujących. Organizacja PI stworzyła PROFISafe, komunikacyjną część łączonego systemu bezpiecznego.

Ten artykuł jest fragmentem większej całości z PROFINETuniversity.com

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews167.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »