Aktualności arrow Profinews arrow Profinews170
21.04.2021.
 
Profinews170
Szanowni Państwo,

Częstym wyzwaniem, przed którym stają inżynierowie, jest migracja aplikacji z jednej sieci przemysłowej lub sieci typu industrial ethernet na sieć PROFINET. Każdy system automatyki przemysłowej jest w pewien sposób wyspecjalizowany i właśnie te "wyspecjalizowane" komponenty mogą być niekompatybilne z PROFINET. Aby przesyłać dane z systemów wyspecjalizowanych do sieci PROFINET, sieć musi zawierać element tłumaczący: bramkę lub proxy. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami elementów opiera się na niuansach, ale może mieć duży wpływ na funkcjonowanie systemu.

Bramki (gateways)
Bramki przesyłają dane I/O pomiędzy systemami, ale mogą nie obsługiwać funkcji specjalnych. Dla przykładu bramka PROFINET/IO-Link Master może mapować dane z urządzeń typu slave na sloty i podsloty urządzenia PROFINET, ale nie będzie w stanie dostarczyć danych diagnostycznych z podłączonych urządzeń slave. W dodatku mapowanie danych musi odbywać się osobno dla każdej z bramek w formacie specyficznym dla danego dostawcy sprzętu. Kolejną rzeczą jest utrata danych. Dla przykładu niektóre protokoły nie przekazują wszystkich danych alarmowych, tak ważnych w przypadku diagnostyki i rozwiązywania problemów.

Proxy
Serwery proxy pełnią tą samoą funkcję, co bramki: w naszym przypadku tłumaczą jeden protokół na PROFINET. Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma typami urządzeń jest to, że proxy używa standaryzowanego mapowania danych zdefiniowanego przez PROFIBUS & PROFIBUS International (PI). Dzięki wystandaryzowanemu mapowaniu proxy tworzy prawie niewidoczne pomiędzy PROFINET a drugim protokołem. Nie tylko mapuje dane I/O, ale także alarmy, dane diagnostyczne, czy topologię sieci. Każdy serwer proxy implementuje pełną mapę danych zdefiniowaną przez PI. Proxy PROFINET jest zdefiniowane dla następującyh protokołów:

- CC-Link
- PROFIBUS DP
- PROFIBUS PA
- HART
- INTERBUS
- DEVICENET
- Foundation Fieldbus
- CANopen
- Modbus
- IO-Link
- AS-i

Przykładowo proxy IO-Link i AS-i umożliwiają komunikację z urządzeniami inteligentnymi nie posiadającymi portu ethernet. Ponieważ mapowanie danych w proxy oparte jest o standard, dla większości protokołów istnieje przygotowane rozwiązanie, ale nie dla wszystkich. Dla tych protokołów inżynierowie muszą polegać na rozwiązaniach opartych o bramki.

Pełny artykuł z PROFINETuniversity.com przygotowany przez PROFI Interface Center jest dostępy tutaj.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews170.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »