Aktualności arrow Aktualności
03.03.2021.
 
Menu
Organizacja
Firmy członkowskie
Materiały do pobrania
ONZ (FAQ)
Galerie fotografii
Logowanie
Statystyki
Odwiedza nas 2 gości
Kanał RSS
Aktualności
Targi SPS/IPC/Drives 2014
19.11.2014.
Szanowni Państwo,

W dniach 25-27 listopada odbędą się w Norymberdze targi SPS/IPC/Drives. Podczas tegorocznej edycji targów oprócz organizacji PI, także około 100 członków będzie prezentowało swoje urządzenia i technologie związane z PROFIBUS, PROFINET i IO-Link. Ekspozycja organizacji będzie zlokalizowane w hali nr 2 na stoiskach 220 i 221. Korzystając z okazji zapraszamy do odwiedzenia stoiska, zapoznania się z nowymi produktami, trendami oraz innowacjami dotyczącymi naszych technologii.

Różnorodność i zakres zaangażowanych technologii znajduje odzwierciedlenie w liczbie przygotowanych demonstracji. PI pokaże szeroką gamę produktów i producentów na ściance z aplikacją wykorzystującą kilka technologii i urządzenia pochodzące od różnych producentów. Użytkownik otrzyma doskonały przegląd dostępnej gamy produktów. Dodatkowo można wspomnieć, że około 15% pokazywanych urządzeń zostało niedawno scertyfikowanych.

Aplikacja PROFIBUS i PROFINET dla automatyzacji procesów pokazuje prostą wymianę urządzeń z diagnostyką zgodną z NE107 i związanymi z tym korzyściami dla użytkowników. Jako komponent procesu automatyki opartej na PROFIBUS i PROFINET przedstawiona zostanie technologia FDI.

Demonstracja PROFIsafe ilustruje odwiedzającym w jaki sposób można wprowadzić urządzenia w stan bezpieczny - indywidualnie lub wszystkie naraz. Funkcja "Emergency Stop" lub dodatkowe funkcje bezpieczeństwa działają tylko w jednym, lub we wszystkich podłączonych systemach.

Jeśli chodzi o technologię IO-Link, to również zostaną zaprezentowane nowe produkty i funkcje, przy czym będziemy mieli do dyspozycji rekordową liczbę 140 nowych produktów, z których 15% będzie dostępna na rynku po raz pierwszy.

Atrakcją targów będzie maszyna do robienia samolotów z papieru wyprodukowana przy współpracy Politechniki Z Darmstadt. To wyraźnie wskazuje na rosnący nacisk na stosowanie nowych technologii. Prosta kartka papieru, na której można zrobić spersonalizowany nadruk staje się precyzyjnym obiektem latającym z dobrze wykonanymi zagięciami i sterem.

Szeroki zakres technologii może być tematem dyskusji podczas forum PI podczas trzech dni targów pomiędzy godziną 10:00 a 16:00. Specjaliści będą dzielili się w tym czasie swoją wiedzą na temat najnowszych osiągnięć, trendów, a także aplikacji i zalet stosowania technologii PI.

Nowością będzie kącik selfie. Zwycięzca na najlepszą fotografię otrzyma atrakcyjną nagrodę.

Strona targów: http://www.mesago.de/en/SPS/
 
Profinews121
04.11.2014.
Szanowni Państwo,

PROFINEWS od aktualnego numeru zmienia szatę graficzną oraz łączy się z amerykańskim wydaniem gazety. Nowy PROFINEWS będzie dostępny bezpośrednio pod adresem www.profinews.com. Zespół redaktorów będzie składał się z członków niemieckiego PI Support Center oraz członków PI Ameryki Północnej w Stanach Zjednoczonych. Gazeta będzie powstawała przy wsparciu innych redakcji z całego świata.

Industrial Internet of Things IIoT) stał się gorącym tematem dla wielu ludzi w świecie przemysłu w minionym roku. Bez względu na to, czy będziemy używać nazwy Industry 4.0, Internet of Things, czy też Industrial Internet, to bez danych nie ma IIoT. Dane muszą być zbierane w sposób wiarygodny, w czasie rzeczywistym, z użyciem alarmów, informacji diagnostycznych oraz ze sprawdzonych magistrali. Ostatnio dyskusje zmierzają w kierunku opisania, w jaki sposób PROFINET staje się bezpośrednim bodźcem dla IIoT. Ważne jest, aby pamiętać, że podczas gdy wszyscy skupiali się od wielu lat na ogólnej idei, to ostatnia z używanych nazw "Internet of Things" przyjęła się na stałe.

Ogólnie Internet of Things odnosi się do zbioru obiektów (w odróżnieniu od ludzi) podłączonych do internetu. Obiekty te można przydzielić do trzech kategorii:

- konsumenckiej
- komercyjnej
- przemysłowej

Na rynek konsumencki składają się rzeczy używane przez nas w codziennym życiu: telefony komórkowe, samochody. czy nawet lodówki. Niektóre z tych przedmiotów nie są jeszcze w grupie "Internet of things", ale niektóre już tak. Na rynek komercyjny składają się urządzenia, które niekoniecznie dostrzegamy, ale które wpływają na nasze codzienne życie: inteligentne urządzenia HVAC, termometry, żarówki, systemy alarmowe, czy budynki. W końcu na rynek przemysłowy składają się przedmioty począwszy od małych bloków I/O lub czujników przez sterowniki PLC do całych maszyn, turbin, linii produkcyjnych, czy fabryk. PROFINET dotyczy ostatniej kategorii, łącząc w sobie maszyny, silniki, czujniki, siłowniki w fabrykach i zakładach przetwórczych.

Koncepcja internetu przedmiotów jest badana przez przedsiębiorstwa przemysłowe przez pryzmat zwiększenia możliwości monitorowania i analizowania zasobów. Przedsiębiorcy zbierają dane w taki sposób, aby uzyskać przewagę nad konkurencją. Jeśli powoduje to nawet 1% wzrost wydajności, to może przynieść ogromne zyski biorąc pod uwagę zasoby o wysokiej wartości. Firmy łączą dane historyczne, chmurę, Big Data i pakiety analityczne w swoich maszynach.
Jednak co tak naprawdę odróżnia PROFINET od internetu przedmiotów? Posiada on komponenty czasu rzeczywistego do sterowania przemysłowego oraz kompleksową diagnostykę zaszytą w protokole.
Wszystko to opiera się na standardzie Ethernet. Przez komponenty czasu rzeczywistego PROFINET rozumiemy tutaj komunikaty przekazywane na poziomie urządzenia w określony sposób. Inaczej mówiąc aspekt kontroli może być uznawany za oczywisty, a diagnostyka pozwala na wgląd wewnątrz urządzenia, modułu, czy nawet na poziom kanału.
Na przykład dane mogą być zbierane przez PLC lub DCS. Następnie sterownik buforuje dane. W ten sposób informacje mogą być dostępne w prosty sposób przy użyciu własnych metod, czy otwartych standardów takich jak OPC-UA. Ale wszystko zaczyna się od danych. PROFINET jednoznacznie zapewnia niezawodny dostęp do danych w czasie rzeczywistym, z alarmami, bogatą informacją diagnostyczną oraz z wykorzystaniem szeregu starszych standardów magistral danych.

Więcej wiadomości ze świata PROFIBUS i PROFINET można przeczytać w najnowszym numerze PROFINEWS121
 
Profinews120
27.09.2014.
Tunel Pfänder jest jednym z najważniejszych połączeń autostradowych pomiędzy Niemcami i Austrią. Budowa tunelu o długości 6,7km w 1970 roku okazała się bardzo trudna ze względu na warunki geologiczne terenu. Ze względu na koszty w tamtym czasie został zbudowany pojedynczy tunel z jedną nitką pasa w każdą stronę. Dziś około 30 tysięcy pojazdów, w tym około 5 tysięcy ciężarówek korzysta każdego dnia z tunelu, często powodując długie korki. Dlatego w 2006 roku rozpoczęto budowę drugiego tunelu, która została ukończona w 2013 roku.

Ponownie otwarty tunel posiada system kontroli oparty na sieci PROFIBUS DP. Budowa drugiej rury obejmowała modernizację systemu sterowania nadzorczego dla całego tunelu i integracji z jego centrum kontroli. Uaktualnienie do najnowszej wersji systemu dokonała firma Evon GmbH. Wymagania obejmowały integrację wszystkich urządzeń obiektowych z systemem komunikacyjnym oraz zastosowanie rozwiązania redundantnego. Z uwagi na znaczne dystanse i dużą ilość danych w systemie, Evon postanowił użyć stosu PROFIBUS DP Master dostarczonego przez Softing Industrial Automation.

Połączenia pomiędzy urządzeniami w tunelu działają z prędkością 1.5MB i 93.87MB. W sumie, w różnych konfiguracjach sieci PROFIBUS, z użyciem przewodów miedzianych i światłowodów działa 129 urządzeń typu Slave, których cykl wynosi poniżej 20ms. Wymóg najwyższej dostępności i stabilności całego systemu nadzoru, co jest kluczem do zapewnienia kontroli tunelu w trybie 24/7, miał wpływ na projekt sieci PROFIBUS DP. W założeniu miała to być sieć redundantna z dwoma elementami PROFIBUS DP Master przełączającymi się bezproblemowo w razie potrzeby.

Samo przełączanie urządzeń typu Master nie zapewnia nam oczywiście redundancji systemu, konieczne jest również połączenie wszystkich urządzeń w ten sposób, aby przełączenie nie spowodowało restartu systemu. Takie zachowanie można osiągnąć tylko wtedy, gdy zapasowy Master przejmuje adres sieciowy aktywnego Mastera i bezproblemowo włącza się w cykliczną wymianę danych po przełączeniu.

W celu zapewnienia funkcjonalności redundancji konieczne jest również ciągłe badanie stanu zapasowego Mastera, aby posiadać wiedzę, czy jego interfejs magistrali nadal działa. Zapasowy Master przejmuje tylko adres Mastera aktywnego w trakcie zamiany redundancyjnej. Funkcje specjalne pozwalają na przejęcie aktualnej parametryzacji i start wymiany danych na podstawie obrazu aktualnego procesu przetrzymywanego przez Mastera zapasowego. To gwarantuje, że urządzenia podłączone do sieci PROFIBUS DP pozostają "nieświadome" przejścia.

Wszystkie wymogi nałożone na system kontroli i nadzoru tunelu Pfänder oraz integrację z centrum kontroli tunelu zostały całkowicie spełnione. Dla Andreas Leitnera, dyrektora zarządzającego Evon GmbH możliwość zastosowania tego rozwiązania także w innych projektach jest bardzo ważne: "Byliśmy w stanie bezproblemowo zaimplementować interfejs z naszej aplikacji w tunelu Pfänder w innych projektach bez potrzeby jego modyfikacji. Na przykład te projekty mogą uzyskać dostęp do sieci PROFIBUS za pomocą małych kompaktowych kontrolerów, karty interfejsów PC, lub nawet zdalne interfejsy PROFIBUS pracujące w sieci Ethernet. W ten sposób jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość".

Więcej wiadomości ze świata PROFIBUS i PROFINET można przeczytać w najnowszym numerze PROFINEWS120.
 
Polityka jakości w PI - nowe wersje dokumentów
07.09.2014.
Szanowni Państwo,

Organizacja PI udostępniła nowe wersje dokumentów opisujących politykę jakości oraz system zarządzania jakością w PI. W dokumentach znajdziemy definicje podstawowych pojęć, strukturę organizacyjną, a także struktury środków zapewniania jakości. Opisano także procesy tworzenia i prowadzenia laboratoriów testowych PI oraz wyjaśniono procedury testowe i certyfikacyjne dla urządzeń PROFIBUS i PROFINET. Ponadto dokumenty zawierają wskazówki mogące pomóc w poprawnym przygotowaniu się do testów, a także procedury oznakowania urządzeń własną marką w zależności od wariantu sprzętu.

Członkowie organizacji PI znajdą na stronie internetowej i mogą pobrać następujące dokumenty:

 
Profinews119
15.08.2014.
Szanowni Państwo,

FDI Cooperation LLC zakończyła pracę i przekazała organizacji IEC wersją 1.0 opracowywanej specyfikacji. Jak dotąd jest to najistotniejszy kamień milowy w pracy zapoczątkowanej w 2011 roku przez PROFIBUS & PROFINET International (PI), HART Communication Foundation, Fieldbus Foundation, OPC Foundation i FDT Group. Słowem przypomnienia wymienione pięć organizacji połączyły siły, by stworzyć wspólny standard pozwalający na integrację i zarządzenie urządzeniami polowymi w jednolity sposób, kończąc tym samym kłopoty użytkowników z różnymi konkurującymi ze sobą wersjami bibliotek EDDL.

Podstawowe założenia FDI są proste:
- FDI Device Packages - zawierają opis, logikę biznesową i interfejs użytkownika urządzenia
- FDI Hosts - wykorzystują pakiety urządzeń do współpracy z urządzeniami polowymi
- Proces certyfikacji - zapewnia współpracę wszystkich urządzeń i hostów

Tworzenie specyfikacji jest tylko jedną stroną medalu. Nie ma ona bowiem wartości, jeśli nie jest sprawdzona w użyciu. Z tego powodu FDI równolegle do specyfikacji opracowuje narzędzia i komponenty sieci. Z jednej strony są to produkty typu Common Host Components przygotowane dla firm produkujących elementy sterujące jak DCS, czy systemy zarządzające, z drugiej środowiska IDE (Integrated Development Environment) dla producentów urządzeń.

Narzędzia Commont Host Component mają za zadanie zapewnić identyczne działanie urządzeń i narzędzi typu FDI Host, a także wyeliminować różnice pomiędzy różnymi do tej pory odmianami języka EDDL używanego przy tworzeniu bibliotek konfiguracyjnych. Komponenty IDE mają tymczasem za zadanie umożliwić producentom urządzeń szybkie tworzenie pakietów dostosowanych do ich urządzeń. Mogą oni rozpocząć tworzenie pakietów od aktualnych bibliotek EDD i dostosować je do nowego standardu. Takie podejście do problemu pozwoli na stworzenie wielu pakietów urządzeń FDI w bardzo krótkim czasie.

Także w pracach związanych z narzędziami i komponentami przygotowywanymi przez FDI zrobiony został wielki wielki krok naprzód w kierunku ich ukończenia. W ostatnich miesiącach w fundacji została uruchomiona wersja beta narzędzi, aby móc w ten sposób zebrać opinie na temat pierwszego wrażenia na temat technologii i wspomóc proces rozwoju dostarczając dane zwrotne dotyczące użyteczności. Najbardziej znani producenci urządzeń testowali IDE uzyskując tym samym pierwsze doświadczenia w procesie tworzenia pakietów FDI. W wyniku pozytywnych opinii można przypuszczać, że pierwsza wersja narzędzi jest bliska  rynkowej premiery i można oczekiwać jej na początku przyszłego roku.

Unikalne podejście FDI, współpraca pięciu konkurujących ze sobą organizacji dla dobra jednolitego standardu stanie się wzorem dla przyszłości. I tym samym technologia FDI pomoże zwiększyć liczbę powszechnie używanych sieci w aplikacjach automatyki procesowej.

Więcej na temat FDI można przeczytać w najnowszym numerze PROFINEWS119.
 
Nowe dokumenty na stronie organizacji PI
19.07.2014.
Szanowni Państwo,

Organizacja PI opublikowała ostatnio nowe wersje czterech dokumentów pomagających zrozumieć technologię PROFINET. Przewodnik "PROFINET Cabling and Interconnection Technology” opisuje pasywną infrastrukturę sieci PROFINET zgodną z normami IEC 61918 i IEC 61784-5-3 wewnątrz i między wyspami automatyki. Dokument “Fiber Optic Diagnosis” zawiera podstawowe informacje na temat sprzętu światłowodowego. Jest on przeznaczony dla deweloperów urządzeń (hardware i firmware) umożliwiając im łatwe mapowanie danych diagnostycznych urządzenia PROFINET na odpowiednie obiekty i alarmy przewidziane normą. Dokument "Topology Engineering and Discovery for PROFINET" ustanawia procedurę do wykrywania topologii sieci PROFINET oraz przekazywania informacji o tej topologii do urządzeń lub narzędzi, które tego zarządzają. Ostatni, ale nie mniej ważny jest dokument "PROFINET IRT-Engineering". Pomaga on inżynierom lepiej zrozumieć zasady pracy IRT i wszystkich ważnych aspektów z tym związanych.

Członkowie PI mogą pobrać te oraz inne dokumenty w każdej chwili bez dodatkowej opłaty ze strony organizacji PI.
 
Profinews118
19.07.2014.
Szanowni Państwo,

PI Brazylia istnieje już od 15 lat i zawsze opierała swoją swoją działalność na etyce biznesu, którą traktuje jak jeden ze swoich filarów. Dzisiaj do brazylijskiego RPA należy 60 spółek, w tym 23 dostawców, 32 spółki zajmujące się integracją , 2 uczelnie i 3 końcowych użytkowników. W lipcu organizacja ustanowiła nową kategorię członkostwa dla specjalistów pracujących w firmach, a którzy z powodów biurokratycznych nie mogli być bezpośrednio związani z organizacją, a jednocześnie chcieli odnosić korzyści związane z członkostwem. Na dzisiaj w tej kategorii jest już zarejestrowanych 37 specjalistów.

Mówiąc o centrach technologicznych, dziś PI Brazylia posiada 2 centra kompetencyjne (PICCS). Najnowsze centrum jest częścią Westcon i jest bardzo aktywne. Drugie centrum znajduje się na Uniwersytecie Sao Paolo, który jest jedną z najbardziej renomowanych uczelni w kraju. Centrum było administrowane przez lokalną organizacją PI (RPA) od powstania w 2009 roku i od początku pełniło także rolę centrum treningowego PROFIBUS. W grudniu 2013 zostało akredytowane jako centrum kompetencyjne dla PROFINET, a w 2014 jako centrum treningowe PROFINET. Model łączący centrum kompetencyjne (PICC) i treningowe (PITC) na terenie uniwersytetu był celem tamtejszej organizacji, a dzisiaj jest ona w trakcie tworzenie dwóch podobnych centrów w kraju. Jako przykład działania można podać 48 rodzajów kursów przeprowadzonych w 2009 roku przy frekwencji około 500 specjalistów.

PI Brazylia jest także bardzo aktywna jeśli chodzi o wydarzenia zewnętrzne. W 2011 roku zorganizowała 11 imprez włączając w to spotkania z integratorami, seminaria, targi technologiczne i warsztaty. W tym toku przewidzianych jest 20 imprez, z których 6 już już się odbyło dzięki pomocy profesjonalnych instruktorów zatrudnionych w firmach członkowskich. Szczególny nacisk będzie kładziony na pracę grup roboczych, takich jak np. grupa zajmująca się okablowaniem, czy walidacją sieci przemysłowych. Te rodzaje działalności są wybrane zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.


Erik Maran z firmy Westcon opowiada o usuwaniu usterek w instalacjach PROFIBUS DP/PA:
Nieprawidłowa instalacja może mieć wpływ na wydajność i niezawodność sieci PROFIBUS. Analizując projekt sieci w projekcie wydobywczym, który zawiera około 120 sieci PROFIBUS DP/PA i ponad 4500 zainstalowanych urządzeń stwierdziliśmy problemy z instalacją w ponad 60% segmentach sieci.

Główne problemy znalezione w fazie kontroli to:

- nadmierna długość kabla PROFIBUS,
- kable PROFIBUS z nadmierną krzywizną,
- nieprawidłowy montaż kabli i złączy,
- korzystanie z kabli innych niż PROFIBUS,
- kable zasilające położone wzdłuż kabli PROFIBUS,
- problemy dotyczące uziemienia instalacji PROFIBUS.


Wybraliśmy dwa przypadki, aby szczegółowo opisać problemy znalezione podczas kontroli w terenie. Są to dwa najczęściej spotykane problemy dotyczące instalacji.

- Nadmierna długość kabla skutkująca znacznym wzrostem impedancji sieci, co bezpośrednio wpływa na jakość sygnału i powoduje problemy komunikacyjne. Po naprawie instalacji sieciowej możemy obserwować wyraźną poprawę jakości sygnałów komunikacyjnych.

- Położenie kabli PROFIBUS wzdłuż przewodów zasilających. W Brazylii sieci PROFIBUS są szeroko stosowane w inteligentnych centrach sterowania silnikami (MCK), gdzie kable zasilające i sieciowe muszą współistnieć w ograniczonych przestrzeniach ze znaczną ilością zakłóceń elektromagnetycznych. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania sieci PROFIBUS DP w tym środowisku należy przestrzegać pewnych zasad instalacji. Jeżeli kabel PROFIBUS jest bardzo blisko kabli zasilających, to ma to bezpośredni wpływ na jakość sygnału komunikacyjnego.


Najnowszy numer PROFINEWS zawiera także informacje na temat nowych produktów oraz wiadomości z lokalnych organizacji PI.

Więcej artykułów w najnowszym numerze PROFINEWS118.

 
Profinews117
14.06.2014.
Powszechnie wiadomo, że okablowanie PROFIBUS wymaga poprawnego użycia terminatorów w celu wyeliminowania odbić sygnału powodujących błędy w przekazywanych telegramach, będących przyczyną złej komunikacji, lub w gorszych przypadkach generujących powtarzające się problemy - pisze Andy Verwer, szkoleniowy guru z 40-letnim doświadczeniem w automatyce i systemach kontroli. Określenia "terminowanie" i "terminator" odnoszą się do rezystora umieszczonego na końcu przewodu i absorbującego energię sygnału w ten sposób, by wytłumić odbicia.

Terminowanie nie jest wykorzystywane jedynie w sieciach PROFIBUS. We wszystkich sieciach charakteryzujących się wysokimi prędkościami przesyłu danych, czy długimi przewodami występuje zjawisko odbicia sygnału, jednakże jest to realny problem tylko w sieciach z sygnałem o wysokich częstotliwościach i większą długością przewodów. W sieciach PROFIBUS DP (RS485) stosuje się proste połączenie trzech rezystorów zasilanych napięciem 5V. Rezystory są zwykle umieszczone w złączu, ale mogą być także w samym urządzeniu. Wartości rezystorów dobrane odpowiednio do impedancji przewodu i 5V zasilania produkują napięcie na długości całego przewodu o wartości około 1V, co z kolei pozwala na uzyskanie odporności na zakłócenia do około 0.5V na każdym z przewodów.

Nie poddawaj się "ogólnej ignorancji". Istnieje wiele problemów, które mogą wystąpić spowodowane ogólną ignorancją zasad związanych z podłączaniem terminatorów. Zasady te są bardzo proste:

- Każdy segment powinien być zakończony terminatorami na obu końcach i nigdzie indziej.
- Terminatory muszą być cały czas zasilone.

Segment oznacza tutaj odcinek przewodu odizolowany od innych sekcji przez repeatery, połączenia światłowodowe, lub urządzenia innego typu.

Powyższy tekst jest częścią większego artykułu zawierającego opisy typowych problemów związanych z siecią, opublikowanego w całości w mobilnej wersji PROFINEWS.

W najnowszym numerze PROFINEWS ponadto o spotkaniu szefów PROFBUS w Singapurze, nowych instalacjach z wykorzystaniem PROFIBUS i PROFINET oraz przegląd produktów wchodzących na rynek: PROFINEWS117.
 
Profinews116
18.05.2014.
Szanowni Państwo,

Można powiedzieć, że w sieciach przemysłowych standard IO-Link zmienił podejście do problemu adoptowania czujników oraz elementów wykonawczych w drastyczny sposób. Wcześniej instalacja tego typu urządzeń związana była ze znacznymi kosztami oraz sporym wysiłkiem. Okablowanie i parametryzacja czujników oczy siłowników były długim i bolesnym procesem podczas uruchamiania sieci przemysłowej.

Dzisiaj to IO-Link zapewnia najbardziej elastyczny i wygodny sposób podłączenia i uruchomienia czujników. Użytkownicy dowiedzieli się, że IO-Link pozwala nie tylko na oszczędność pieniędzy podczas procesu instalacji, ale pozawala także na uzyskiwanie informacji z urządzeń podczas pracy. Bieżąca diagnostyka oraz zbierane on-line informacje pozwalają natomiast na optymalizację linii produkcyjnej bez wkładania w ten proces wielkiego wysiłku. Doświadczenia wielu użytkowników pokazują, że wybierając IO-Link można obniżyć nakład pracy inżynierów nawet o 30%, a dodatkowo zredukować czas przestoju maszyn o 40%.

Odkąd opisująca IO-Link międzynarodowa norma IEC 61131-9 został wydana, liczba członków stowarzyszenia IO-Link wzrosła do ponad 70 członków. W maju odbyło się roczne zgromadzenie członków, podczas którego zjawili się przedstawiciele 50 firm stowarzyszonych z całego świata, aby usłyszeć najnowsze informacje o technologii oraz o związanych z nią sukcesach.

Na tegorocznych targach w Hannower pokazywanych było przeszło 120 różnych urządzeń IO-Link. Kilku potencjalnych klientów (między innymi z Dalekiego Wschodu i z USA) zostało przekonanych o korzyściach zastosowania IO-Link i zobligowało się do dołączenia do społeczności w najbliższym czasie.

W najnowszym numerze Profinews można przeczytać między innymi raport z corocznego spotkania członków IO-Link, artykuły o wykorzystaniu tej technologii w praktyce, przegląd nowych urządzeń, a także informacje o nowopowstałych centrach kompetencyjnych..

Więcej artykułów znajdziecie Państwo w najnowszym numerze PROFINEWS116.
 
Warsztat IO-Link 2014-05-23
26.04.2014.
Szanowni Państwo,

W imieniu stowarzyszenia Profibus PNO Polska przy współpracy z firmami INTEX, SIEMENS, PEPPERL+FUCHS, ifm electronic oraz Balluff, mamy przyjemność zaprosić Państwa już po raz trzeci na bezpłatny warsztat szkoleniowy dotyczący nowoczesnego standardu komunikacyjnego dla inteligentnych czujników i elementów wykonawczych – IO-Link, który tym razem odbędzie się w Łodzi.

Celem warsztatu jest dostarczenie użytkownikom oraz integratorom systemów automatyki technicznych podstaw, przedstawienie produktów i rozwiązań oraz przykładowych aplikacji z zastosowaniem technologii IO-Link.

Program warsztatu:

  • Standard IO-Link w organizacji PROFIBUS&PROFINET INTERNATIONAL
  • IO-Link: Technika i korzyści
  • IO-Link w ramach systemu Total Integrated Automation
  • Inteligentna komunikacja w przemyśle maszynowym dzięki czujnikom z IO-Link
  • Wykorzystanie czujników z IO-Link w automatyce procesów i produkcji
  • Wykorzystanie interfejsu IO-Link w rozproszonych systemach I/O
  • Parametryzacja i uruchomienie aplikacji z zastosowaniem IO-Link.


Spotkanie odbędzie się w piątek, 23 maja w łódzkim Hotelu Agat, ul. Strykowska 94.

Warsztat rozpoczyna się o godz. 9:00. W czasie spotkania przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek. Zakończenie planowane jest o godz. 15:00. Chętnych do udziału w warsztacie prosimy o zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Formularz szkoleniowy.
 
Liczba węzłów PROFIsafe na koniec 2013 roku
23.04.2014.
profisafe_nodes_2013Liczba urządzeń PROFIsafe wrosła w ciągu ostatniego roku o 33%, co daje nam bezpośrednio 2,95 miliona zainstalowanych urządzeń. Liczba węzłów PROFIBUS zwiększyła się o 3,6 mln, podwyższając tym samym liczbę zainstalowanych urządzeń do 47,4 mln, z czego 8,2 mln to urządzenia automatyki procesowej. Liczba urządzeń PROFINET wynosi obecnie około 7,6 mln.

Dodatkowa korzyść dla użytkowników PROFIsafe jest związana z faktem, że istniejące instalacje PROFIBUS mogą być stosowane w połączeniu z instalacjami PROFINET.PROFIsafe działa niezależnie od rodzaju magistrali i może być stosowane w sieciach łączących różne typy sieci. Przyszłościowy charakter PROFIsafe oraz jego niezrównane możliwości techniczne i funkcje sprawiają, że jest niekwestionowanym liderem na rynku urządzeń bezpiecznych.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 148 - 168 z 274