Aktualności arrow Aktualności
05.12.2021.
 
Menu
Organizacja
Firmy członkowskie
Materiały do pobrania
ONZ (FAQ)
Galerie fotografii
Logowanie
Statystyki
Kanał RSS
Aktualności
Profinews180
19.09.2019.
Szanowni Państwo,

PROFINET oferuje wiele funkcji dla niestandardowych rozwiązań dotyczących architektury i aplikacji automatyki. Jednym z takich rozwiązań jest urządzenie współdzielone PROFINET (PROFINET Shared Device), czyli możliwość dania wielu kontrolerom PROFINET IO dostęp do tego samego urządzenia IO.

Jak działa „PROFINET Shared Device”?
„PROFINET Shared Device” oferuje urządzeniu możliwość obsługi połączeń z więcej niż jednym kontrolerem jednocześnie. Podczas konfigurowania urządzenia współdzielonego użytkownicy mogą skonfigurować moduły wejściowe i wyjściowe w taki sposób, aby były przeznaczone wyłącznie do pracy ze zdefiniowanymi sterownikami, lub też współdzielone. Poniższy schemat pomaga wyjaśnić ogólną koncepcję. Schemat pokazuje dwa kontrolery. Jeden jest standardowym sterownikiem, a drugi kontrolerem bezpiecznym (PROFIsafe). Urządzenie IO ma 4 moduły, dwa moduły wejściowe i dwa moduły wyjściowe. W tym przykładzie pierwszy kontroler IO jest skonfigurowany tak, aby sterował wyłącznie pierwszymi modułami wejściowymi i wyjściowymi (kolor pomarańczowy), podczas gdy drugi sterownik IO jest skonfigurowany do sterowania tylko drugim modułem bezpieczeństwa wejścia i wyjścia (kolor niebieski).Pierwszy kontroler IO konfiguruje również interfejs PROFINET i porty sieciowe w urządzeniu (pierwsze duże pomarańczowe gniazdo). Ponadto obsługuje wszelkie alarmy diagnostyczne/procesowe ze swoich modułów (tj. informacja o wyciągnięciu modułu czy błąd typu przerwa w obwodzie). Drugi kontroler obsłuży wszystkie alarmy z powiązanych modułów.

Następny przykład pozwala na większą elastyczność. W niektórych aplikacjach automatyki kilka kontrolerów może wymagać dostępu do tych samych danych wejściowych. W takim przypadku użytkownicy mogą skonfigurować wspólne wejścia z dwoma sterownikami (sterownik bezpieczny również może być brany pod uwagę). Tutaj zarówno pierwszy, jak i drugi kontroler IO mają dostęp do wejść urządzenia. Każdy z kontrolerów ma przy tym wyłączny dostęp do własnych modułów wyjściowych. Dzięki dostępowi do danych wejściowych każdy ze sterowników może poprawnie działać, wystawiając odpowiednie wartości wyjściowe.


Trzeba przy tym pamiętać, że urządzenie obsługujące współużytkowanie musi mieć możliwość podłączenia co najmniej dwóch kontrolerów. Istnieje możliwość obsługi więcej niż dwóch kontrolerów, jest to zależne od typu i producenta urządzenia. Niektóre z urządzeń mogą obsługiwać cztery lub więcej takich połączeń.

Główne zalety
Wdrożenie funkcji „PROFINET Shared Device” przynosi szereg korzyści. Po pierwsze zmniejsza potrzebę użycia dodatkowego sprzętu, okablowania i przestrzeni w szafce. Umożliwia elastyczne przypisywanie wielu kontrolerów IO do tego samego urządzenia, zaprojektowanie niestandardowej architektury sieci oraz mieszanie bezpiecznych i standardowych wysp IO na tym samym urządzeniu. Wreszcie możliwe jest przyporządkowanie oddzielnych wejść/wyjść pomiędzy wiele sterowników, a nawet współdzielenie wejść między wiele sterowników.

Artykuł pierwotnie ukazał się jako lekcja na PROFINET University.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews180.
 
TRUMPF w PI Polska
16.09.2019.
Szanowni Państwo,

We wrześniu do organizacji PI Polska wstąpiła firma TRUMPF Huettinger Sp. z o. o.

TRUMPF został założony w 1923 roku jako warsztat mechaniczny i stał się jedną z wiodących w świecie firm w zakresie produkcji obrabiarek, laserów i elektroniki dla zastosowań przemysłowych, która poprzez swoje innowacje ma wpływ na prawie wszystkie branże. Rozwiązania dotyczące oprogramowania torują firmie drogę do Smart Factory. Produkty TRUMPF umożliwiają także wykorzystanie wysoko rozwiniętych technologii w elektronice przemysłowej.

Na całym świecie około 13 400 pracowników dba o jakość produktów i zachowanie dobrego imienia rodzinnej firmy jaką jest TRUMPF.

Więcej informacji na temat TRUMPF można uzyskać na stronie internetowej firmy https://www.trumpf.com/pl_PL.
 
Profinews179
16.08.2019.
Szanowni Państwo,

PI Ameryki Północnej przygotowało specjalne webinarium na temat PROFINET dla osób nie zajmujących stanowisk technicznych.

Czy jesteś specjalistą w dziedzinie automatyki przemysłowej, który zajmuje się sprzedażą, marketingiem, zarządzaniem lub innymi „nieinżynieryjnymi” rolami? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, być może zainteresuje Cię to seminarium internetowe.

Bez względu na stanowisko, warto dowiedzieć się więcej o protokołach wykorzystywanych w produktach automatyki, w tym przypadku PROFINET. PROFINET to otwarty przemysłowy standard Ethernet. Jest to najczęściej implementowany protokół Ethernet przemysłowy na świecie.

Seminarium internetowe rozpocznie się od wprowadzenia do zagadnień Ethernetu przemysłowego, a następnie zostaną wyjaśnione pojęcia związane z PROFINET, zasadą działania, popularnymi aplikacjami oraz funkcjonalnościami!

Szczegóły dotyczące seminarium
Gospodarz: PROFIBUS i PROFINET North America oraz PROFI Interface Center
Data: środa, 21 sierpnia
Czas: 10:00 - 12:00 czasu MST
Lokalizacja: Internet
Koszt: bezpłatny

Zarejestruj się TUTAJ i zaproś swoich współpracowników!

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews179.
 
Profinews178
19.07.2019.
Szanowni Państwo,

W tym roku PROFIBUS i PROFINET (PI) North America rozpoczęły nową inicjatywę: Industry Foursight. Jej celem jest informowanie użytkowników o nadchodzących trendach w branży oraz promowanie tych trendów. W ramach tej inicjatywy powstały dwa nowe filmy na kanale Youtube MinutePROFINET. Zapraszamy do ich obejrzenia.

Dlaczego TSN ma sens?

Standardowa sieć Ethernet dzisiaj nie jest deterministyczna z założenia. Time Sensitive Networking (TSN) to zestaw narzędzi składający się z około dwudziestu standardów IEEE, które tworzą znormalizowaną deterministyczną sieć Ethernet. W przypadku innych branż zainteresowanych deterministycznym Ethernetem, istnieje większy rynek sprzętu. Plan PI polega na tym, żeby ostatecznie ta technologia była bardziej dostępna poprzez wykorzystanie seryjnych chipów COTS (Commercial Off-The-Shelf). Spośród standardów IEEE w zestawie narzędzi TSN zidentyfikowaliśmy mniej więcej pół tuzina, które są szczególnie istotne dla automatyki przemysłowej.
OPC UA w sieciach PROFINET

Standard PROFINET jest optymalnie uzupełniany przez OPC UA. Oba standardy współpracują ze sobą, aby w ten sposób usprawnić komunikację w świecie automatyki i IT. W przypadku Industry 4.0 istnieje potrzeba publikowania danych w systemach IT, takich jak MES, lub aplikacjach typu Asset/Condition Management. Dzisiaj wymaga to włożenia wiele wysiłku w konfigurację systemu oraz dodatkowych ręcznych kroków pozwalających udostępnić te dane. Ponieważ nie ma określonej znormalizowanej semantyki danych, często dane nie są użyteczne w sensowny ekonomicznie sposób. Z tego powodu PI obsługuje OPC UA jako usługę uzupełniającą w sieciach PROFINET. OPC UA to obiektowa i zorientowana na usługi architektura, która zawiera nie tylko znormalizowaną strukturę do przesyłania danych, ale także odczytywalny maszynowo opis pakietów danych. Mocną stroną OPC UA jest możliwość integracji pionowej oraz komunikacja M2M.Więcej informacji na temat TSN, OPC UA i innych nowych trendów w automatyce przemysłowej znajdziemy na stronie internetowej Industry Foursight. https://us.profinet.com/industryfoursight/

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews178.
 
Profinews177
30.06.2019.
Szanowni Państwo,

Efektywna komunikacja jest ważna nie tylko po stronie technologii, potrzebna jest także pomiędzy organizacjami użytkowników. Dobrym przykładem była współpraca ekspertów z PROFIBUS & PROFINET International (PI) z OPC Foundation, która ostatnio przedstawiła na połączonej grupie roboczej rozwiązanie zagadnienia prezentacji danych PROFINET w modelu obiektowym OPC UA. Oznacza to, że połączone siły PROFINET i OPC UA są w stanie zaoferować klientom wartość dodaną. W przyszłości będą w stanie dostarczyć także nowe opcje, takie jak chociażby TSN.

Najważnieszą sprawą, jaką obejmuje specyfikacja OPC UA dla PROFINET jest zdefiniowanie sposobu zbierania i wyświetlania danych do zarządzania zasobami oraz danych diagnostycznych. To z kolei umożliwia konkretną implementację różnego rodzaju aplikacji w bardzo elastyczny sposób, jak mówi Karsten Schneider, prezes organizacji PI. Dane o zasobach oraz dane diagnostyczne mogą być gromadzone w kontrolerze systemu za pośrednictwem istniejących usług PROFINET, a następnie dostarczane na wyższy poziom systemu za pomocą OPC UA. Ta usługa może również oferować bramkę, która może z kolei być używana jako dodatkowa aplikacja w systemie. Główną zaletą jest to, że w sterowniku nie trzeba wprowadzać żadnych zmian. To sprawia, że takie rozwiązania są przygotowane, aby za ich pomocą wprowadzać dalsze innowacje do systemu. Możliwe jest także bezpośrednie zintegrowanie mapowania OPC w urządzeniu polowym PROFINET. W tym przypadku podstawowe cechy PROFINET po raz kolejny okazują się opłacalne - w szczególności otwartość PROFINET na równoległą komunikację TCP/IP i kompleksową strukturę danych. Możliwości te stanowią również podstawę do dalszych zastosowań, takich jak implementacja indywidualnego modelowania OPC UA (np. do gromadzenia danych energetycznych) lub standardowych modeli (np. Namur Open Architecture [NOA]).

To tylko fragment artykułu, który ukazał się w Profinews177. Całość można przeczytać tutaj.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews177.
 
Profinews176
23.05.2019.
Szanowni Państwo,

Utrzymanie predykcyjne jest z pewnością jednym z najczęściej poruszanych tematów w Przemyśle 4.0. I łatwo zrozumieć dlaczego. Za każdym razem, gdy urządzenie przestaje działać, produkcja się opóźnia, a to z kolei kosztuje. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy przestój przychodzi niespodziewanie, a operator sprzętu musi podjąć jakieś działanie, ale nie jest w stanie.

Szybkie rozpoznanie błędów często nie wymaga zbyt wielu informacji. Na przykład zwiększone wibracje w układzie napędowym mogą być oznaką zużytego łożyska. W przypadku przenośnika taśmowego wzrost prądu rozruchowego może być wynikiem zwiększonego tarcia i może sygnalizować awarię urządzenia. Te przykłady pokazują również, dlaczego doświadczeni operatorzy instalacji mogą przewidzieć nadchodzące problemy z niektórymi maszynami czy urządzeniami.

Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej znacznie łatwiej jest zamienić te doświadczenia w konkretne algorytmy, które zapewniają z kolei odpowiednie prognozy dotyczące stanu maszyny. Są one często oparte na stosunkowo niewielu danych - prędkości, wielkości wibracji, temperaturze itp. Jak jednak uzyskać te dane w pierwszej kolejności?

Jeśli dane są również potrzebne kontrolerowi systemu, można po prostu uzyskać do nich dostęp ze sterownika PLC. To jednak rzadko się zdarza. Proces zbierania danych często wymaga dodatkowych czujników, które najpierw muszą być zainstalowane w systemie. I tu właśnie do gry wchodzi najistotniejsza z funkcjonalności PROFINET. W sieci PROFINET dodatkowe urządzenia Ethernet mogą być instalowane niemal wszędzie. Otwarta technologia PROFINET umożliwia na przykład dodawanie czujników z interfejsem OPC UA, które wysyłają dane bezpośrednio do odpowiednich usług w chmurze lub bramek. IO-Link również korzysta z tej funkcjonalności, na przykład wtedy, gdy IO-Link Master wysyła dane czujnika zarówno przez PROFINET do urządzeń sterujących, jak i przez OPC UA do systemów IT. To kolejny przykład na to, jak wnikliwie była zaplanowana architektura PROFINET - dzięki czemu doskonale nadaje się do obsługi Industry 4.0.

Tekst pochodzi z artykułu "Wiele przypadków użycia PROFINET i OPC UA" Karstena Schneidera, prezesa PI.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews176.
 
Profinews175
24.04.2019.
Szanowni Państwo,

Organizacja PI zakończyła roczne podliczanie liczby zainstalowanych urządzeń z interfejsami wspieranymi przez naszą organizację. Podobnie jak w poprzednich latach liczby potwierdzają pozytywny trend.

W przypadku PROFINET 5,1 mln urządzeń wprowadzonych na rynek w 2018 r. stanowi wzrost o 0,6 mln w porównaniu z rekordem z poprzedniego roku. Na koniec 2018 r. w automatyce przemysłowej pracowało w sumie 26 milionów urządzeń PROFINET. Oznacza to, że roczna liczba zainstalowanych urządzeń PROFIBUS - 2,4 miliona - nawet nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem. Ogólna liczba przekroczyła kolejny próg osiągając prawie 61 milionów urządzeń. Łączna wartość za ostatnie dwa lata, czyli 7,5 milionów nowych urządzeń również oznacza największy wzrost w historii.Jeśli chodzi o standard PROFIBUS w automatyzacji procesów, to tutaj trend również pozostaje stabilny, chociaż roczna wartość nowych urządzeń osiągnięta w 2018 r. - 0,8 mln - była nieco niższa niż w poprzednim roku. W systemach procesowych jest obecnie wykorzystywanych łącznie 12,3 mln urządzeń PROFIBUS (tj. 20% z ogólnej liczby 61 mln).


2,2 mln węzłów PROFIsafe wprowadzonych na rynek w 2018 r. odpowiada wzrostowi o prawie 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. Tym samym PROFIsafe odnotował najwyższy roczny przyrost zainstalowanych urządzeń w historii. W sumie PROFIsafe przekroczył granicę 10 milionów urządzeń ze znacznym naddatkiem, posiadając poziom 11 milionów węzłów.


Podobnie jak w poprzednich latach, IO-Link również osiągnął rekord w dwóch aspektach w 2018 r. Z jednej strony na rynek wprowadzono 3,3 mln węzłów IO-Link, co stanowi wzrost o ponad 40% w porównaniu z poprzednim rokiem, z drugiej strony całkowita liczba węzłów - 11,4 IO-Link oznacza, że granica 10 milionów została tu również przekroczona ze sporym naddatkiem.


Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews175.
 
Profinews174
31.03.2019.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z mottem „PROFINET - The Backbone of Industrie 4.0”, PI uczestniczy w tegorocznych targach Hannover Messe od 1 do 5 kwietnia 2019 r prezentując swoje wspólne stoisko. Głównym tematem PI przedstawianym przez organizację PI jest sposób wdrożenia komunikacji przemysłowej w Przemysł 4.0.

Odwiedzający stanowisko PI będą mieli okazję przekonać się o interakcji PROFINET, TSN i OPC UA z udziałem urządzeń różnych producentów. Przygotowana instalacja przewiduje kilka różnych przypadków użycia. Podobną współpracę systemów będzie można zaobserwować na demonstracji „Industrie 4.0 Demonstrator”. Wzrost elastyczności w aplikacjach opartych na modułowość i zastępowalność, wzrost wydajności dzięki analizie plików w chmurze oraz skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek przy wykorzystaniu wirtualnego uruchamiania - to tematy, które zostały przedstawione jako scenariusze demonstracji. Ponadto zaprezentowane zostanie demo na żywo z produktami kilku producentów dysków. Temat Przemysłu 4.0 uzupełnia demo mechanizmów bezpieczeństwa w sieciach PROFINET.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo funkcjonalne, PROFIsafe zostanie zaprezentowane za pomocą niedawno zaktualizowanej wersji demonstracji na żywo. Ponadto zostanie przedstawiony tryb pracy nowego standardu Safety dla OPC UA opartego na PROFIsafe dla komunikacji kontroler-kontroler.

Starsze, sprawdzone technologie PI zostaną zaprezentowane na ściance "Factory Automation Wall", ściance IO-Link oraz "Process Automation Live Demo" pokazujących różnorodność urządzeń. Społeczność IO-Link zaprezentuje również tematy IO-Link Safety i IO-Link Wireless. Ponadto technologie FDI i Ethernet to the Field (APL - Advanced Physical Layer) opracowane we współpracy z innymi organizacjami będą reprezentowane na wspólnym stanowisku PI.

PI i współwystawcy z całego świata z niecierpliwością oczekują Państwa wizyty w tej samej co zwykle lokalizacji w hali 9 na stoisku D68.

Więcej informacji na temat wspólnego stoiska PI, wystawców i zakupu biletów dla zwiedzających można znaleźć na stronie: www.profibus.com/hmi

Stoisko PI na Hannover Messe 2018:Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews174.
 
Automaticon 2019
24.03.2019.
Szanowni Państwo,

W dniach 26-29 marca w Warszawie odbywają się targi automatyki przemysłowej Automaticon. Jest to największa tego impreza w Polsce. Wśród wystawców pojawią się zarówno polscy, jak i zagraniczni producenci sprzętu, a także integratorzy sieci przemysłowych. Targom będą towarzyszyły panele dyskusyjne, seminaria oraz szkolenia dotyczące najciekawszych tematów z dziedziny automatyki. Targi odbędą się w Warszawie w budynku Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14

Strona internetowa targów to: www.automaticon.pl


 
Profinews173
26.02.2019.
Szanowni Państwo,

Nowoczesny, stały rozwój standaryzowanych technologii gwarantuje przedsiębiorstwom korzystającym z tych technologii długoterminowy sukces ekonomiczny. PI konsekwentnie realizuje tę zasadę od samego początku. To przekłada się na prawie 30 lat sukcesu na rynku. Nie jest to zresztą jedyny powód, dla którego członkowie PI w coraz większym stopniu polegają na PROFINET. Aby umożliwić dalszy rozwój tej technologii, specjalnie powołane grupy robocze PI włączyły ostatnio do specyfikacji PROFINET zestaw podstawowych funkcji TSN oraz określiły semantykę opisu urządzenia.

W celu zagwarantowania maksymalnego globalnego sukcesu technologii PI, drugim krokiem jest wprowadzenie i egzekwowanie określonych mechanizmów w powiązanych zestandaryzowanych technologiach. Z tego powodu wielu ekspertów PI jest aktywnych w krajowych i międzynarodowych organizacjach standaryzujących, obejmując tam strategicznie i ważne stanowiska managerskie.

Oprócz rozwoju PROFINET ukierunkowanego w tej chwili na Industry 4.0, innowacje te dotyczą głównie bezwarunkowego wsparcia:

- współistnienia OPC UA w sieciach PROFINET
- otwartej semantyki i modeli informacyjnych
- bezpieczeństwa

Podstawą PROFINET pozostaje niezmodyfikowany standard Ethernet IEEE. Zwłaszcza w tym zakresie w IEC powstaje kilka istotnych projektów. Z jednej strony, w oparciu o standard TSN IEEE z charakterystyką czasu rzeczywistego, opracowywany jest profil TSN we wspólnej grupie roboczej IEEE/IEC, która pracuje nad zoptymalizowaniem tego rozwiązania pod zastosowania w aplikacjach automatyki przemysłowej (IEC/IEEE 60802 (TSN)). Dodatkowo stale rozbudowywane są normy IEC 61158, IEC 61784-1 oraz IEC 61184-2, na których oparty jest PROFINET. Celem jest wprowadzenie nowych funkcjonalności PROFINET. Z drugiej strony, w dziedzinie semantyki stale aktualizowane są także normy IEC 61804 (EDDL) i IEC 62769 (FDI), mocno osadzone w automatyzacji procesów w celu standaryzacji opisów urządzeń PROFINET. Ponadto zostanie rozszerzony standard IEC 61987 (CDD), gdzie zostaną ustanowione nowe odpowiednie semantyczne identyfikatory, będące jednym z podstawowych założeń Industry 4.0. Bardzo ważne jest to, aby technologie PI zostały całkowicie odwzorowane w tych standardach.

Fragment pochodzi z artykułu Petera Wenzela, dyrektora wykonawczego PI Germany.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews173.
 
Profinews172
23.01.2019.
Szanowni Państwo,

Witamy w roku 2019. W związku z rozwojem sieci zarówno wśród znajomych, jak i na polu urządzeń automatyki, najnowszy numer Profinews koncentruje się na rozwoju urządzeń PROFINET. Ze względu na bogatą społeczność dostawców rozwiązań i zasobów dostępnych dla programistów dodanie interfejsu PROFINET do urządzeń automatyki nigdy nie było prostsze. Dostępne rozwiązania są także zaplanowane z myślą o przyszłości i przygotowane na zaplanowane ulepszenia PROFINET.

Na rynku dostępne są rozmaite zestawy startowe i płytki ewaluacyjne przygotowane pod różne metody wdrożenia. Te zestawy umożliwiają szybkie rozpoczęcie działań programistycznych i często zawierają pełne środowiska programistyczne. Szczególnie przydatne mogą być przykładowe programy, schematy blokowe oraz całe płytki drukowane. Pakiety deweloperskie zawierają również certyfikowany stos PROFINET odpowiedniego dostawcy wraz ze szczegółową dokumentacją.

Dla urządzeń PROFINET zdefiniowane są trzy klasy zgodności, zbudowane jedna na drugiej w ten sposób aby spełnić różne wymagania systemów automatyki. Przed wyborem opcji implementacji interfejsu urządzenia PROFINET producent urządzenia musi rozważyć wymaganą klasę zgodności, ponieważ rodzaj implementacji wpływa na klasę zgodności, którą można osiągnąć.

Gdy producent urządzeń ustali jakie funkcjonalności PROFINET potrzebne będą do zaimplementowania w produkcie, następne pytanie jakie musi sobie zadać, to w jaki sposób wdrożyć te funkcjonalności. Istnieją trzy podstawowe opcje:

    - Chip (ASIC/FPGA)
    - Moduł
    - Stos programowy

Każda metoda implementacji ma swoje wady i zalety, w zależności od dostępnego potencjału programistycznego, wiedzy specjalistycznej w firmie, oczekiwanych kosztów wyprodukowania interfejsu przy założonym wolumenie produktów oraz oczekiwanego czasu wprowadzenia na rynek.

Fragment artykułu pochodzi z ostatniego numeru Profinews172.

Więcej informacji na temat PROFIBUS i PROFINET znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Profinews172.
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 43 - 63 z 287